Beleidsplan 2014-2017

Met dank voor alle betrokkenen, in het bijzonder de leden van de beleidsplancommissie, heeft de AK op 12 juni 2014 het beleidsplan definitief vastgesteld.

Voorbereiding beleidsplan (WGO)
Door themagroepen zijn bouwstenen aangeleverd voor het beleidsplan. Het verslag, een overzicht van de groepen en meer informatie over de methode Waarderende Gemeente Opbouw vindt u in de bijlagen 2, 3 en 4 hieronder.

Financieel deel van het beleidsplan
Op 31 oktober 2013 heeft de AK het beleidsplan 2014-2017 - financieel hoofdstuk vastgesteld. Dit geeft de financiƫle kaders aan waarmee onze gemeente de begroting op orde wil krijgen. De definitieve versie van dit hoofdstuk kunt u hieronder vinden, in de vijfde bijlage.

In de overige onderstaande bijlagen treft u verschillende documenten aan met betrekking tot het beleidsplan Fase 1, Financieel deel.

Meer financiĆ«le achtergrondinformatie vindt u hier.   

Bijlagen:
Bewaar het bestand Beleidsplan 2014-2017 Definitief.pdf1: Beleidsplan 2014-2017[Het definitieve beleidsplan 2014-2017]474 kB
Bewaar het bestand 10c - Bouwstenen en aanbevelingen eindverslagen WGO _febr.pdf2: Eindverslagen WGO[Bouwstenen en aanbevelingen vanuit de themagroepen]148 kB
Bewaar het bestand website toelichting methode WGO.pdf3: Toelichting methode WGO[Toelichting op de werkwijze: waarderende gemeenteopbouw]60 kB
Bewaar het bestand website nadere toelichting 6 thema's.pdf4: Toelichting op de themagroepen[Nadere toelichting op de 6 thema's]49 kB
Bewaar het bestand Beleidsplan 2014-2017-financieel beleid- definitief2.pdf5: Financieel hoofdstuk beleidsplan[Beleidsplan 2014-2017-financieel beleid]211 kB
Bewaar het bestand VerslagAK3110 - def.pdf6: Verslag besluitvorming AK van 31 oktober[Uit het kerkblad van 7 november 2013]28 kB
Bewaar het bestand BELEIDSPLAN2009.pdf7: Beleidsplan 2009-2012[Ter informatie]214 kB
Bewaar het bestand Vragen en antwoorden 21102013.pdf8: Vragen en antwoorden bij het beleidsplan[Versie 21 oktober 2013]258 kB
Bewaar het bestand Hervormde gemeente op weg naar 6 wijken en 6 predikanten.pdf9: Hervormde gemeente op weg naar 6 wijken en 6 predikanten[Uit de kerkbode van 5 juli 2013]133 kB