• HVN208 Website banner 2

Veiligheid...

Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de Heere rondom Zijn volk...

(Ps. 125: 2)

Als het ooit een issue is geweest dan wel in onze tijd… Veiligheidsdiensten maken overuren. De omzet in beveiligingsapparatuur is ongekend. En toch…
Denk aan Manchester… denk aan Kabul… en we zouden zo nog even door kunnen gaan.

Psalm 125 begint met een geweldige belijdenis van de zekerheid van Gods bescherming. Niemand is veiliger in deze wereld dan die op God vertrouwt. Die is als de berg Sion. Onwankelbaar. Onaantastbaar. En bovendien mag hij zich net zo omringd weten door de trouwe zorg van God zoals de bergen de stad Jeruzalem omringen.
Een geweldige belijdenis dus van de zekerheid van Gods bescherming.

Tegelijkertijd wordt duidelijk dat deze belijdenis opklinkt in een onveilige wereld. In vers 3 wordt gesproken over de ‘scepter van de goddeloosheid’. Het kwade lijkt te regeren en de scepter te zwaaien.
Dat is de spagaat van een werkelijkheid die we zo goed kennen. Je gelooft van harte in God en in Zijn leiding en toch kun je er geen touw aan vastknopen. Wat je ziet lijkt alleen maar het tegendeel te bevestigen. Je gelooft dat God je wil helpen en toch verlies je je baan of loopt het mis met je studie of word je ziek. Je gelooft in de vernieuwende kracht van de Heilige Geest en toch lijken oude krachten het steeds weer te winnen.

Toch weet de dichter dat het zo niet zal blijven. Die goddeloosheid zal de scepter niet blijven zwaaien. De realiteit van het kwade wordt dus ingekaderd in de grotere realiteit van God en van Zijn beloften. In alle eenvoud verkondigt deze psalm dat het kwaad in deze wereld nooit het laatste woord zal krijgen. En dat niet omdat menselijke inspanningen uiteindelijk succesvol zullen zijn en het kwade er onder zullen weten te krijgen, maar alleen vanwege God en Zijn genadige plan met Israël en deze wereld.

En daarom staan ‘die op de Heere vertrouwen’ aan de goede kant. Alle kwade krachten ten spijt. Hun leven is in Zijn hand. En zoals er bergen zijn rondom Jeruzalem, zo is de Heere rondom Zijn volk. Als een beschermende muur. Als een Wachter die niet van zijn plek te krijgen is.

De Psalm eindigt met een zegenbede. Vrede over Israël. Shalom ! Niet de scepter van het kwaad, maar de scepter van Gods heil rust op het land.
In Efeze 2 staat het zo mooi en kernachtig: ‘Want Hij (Jezus Christus) is onze vrede…’. En met Christus mag ons leven verborgen zijn in God (Kol.3,3).
En welke kwade machten ook de scepter zwaaien, kom daar maar eens aan !

Psalm 125, een pelgrimslied.
Gezegend zijn we als we zo reizen mogen. In de drukte van iedere dag én in vakantietijd. Onderweg naar Zijn toekomst. ‘Rondom’ verzekerd! Dat niets je scheiden kan van de liefde van God in Christus Jezus.
En vertrouwend…
Zijn Shalom wordt werkelijkheid !

ds. C. van de Scheur

Kerkdiensten - Zondag 30 juli 2017

Julianakerk

09:30ds. H.J. Lam, Barneveld17:00prop. A. Langeweg, Hoevelaken

Westerkerk

09:30ds. A.D. Poortman, 18:30ds. J. de Jong, Pijnacker

Sionskerk

09:30ds. F. van Roest, Zeist17:00ds. P. Hoogendam,
 

Vredeskerk

09:30ds. J. Belder, Harskamp18:30ds. L. de Wit, Putten

Oude kerk

09:30ds. P. Hoogendam, 17:00ds. D. Dekker, Putten

Het Ontmoetingshuis

09:30prop. A. Langeweg, Hoevelaken17:00prop. J.C. IJzerman, Hardinxveld-Giessendam

Engelenburgh

09:30ds. J.D. van Roest, Lunteren

De Meent

14:30ds.,

Samenkomsten

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a,
Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF

Kerkdiensten - Zondag 6 augustus 2017

Julianakerk

09:30prop. A. Langeweg, Hoevelaken17:00ds. J. Belder, Harskamp

Westerkerk

09:30ds. D. Dekker, Putten18:30ds. G. J. Mantel, Huizen

Sionskerk

09:30ds. P. Hoogendam, 17:00ds. F. van Roest, Zeist
 

Vredeskerk

09:30dr. M. Klaassen, Arnemuiden18:30dr. M. Klaassen, Arnemuiden

Oude kerk

09:30ds. C. B.Stam, 17:00ds. G.J. Mantel, Huizen

Het Ontmoetingshuis

09:30ds. C. van de Scheur, 17:00dr. W. Dekker, Oosterwolde

Engelenburgh

09:30ds. L. Kruijmer, Ede

De Meent

14:30,

Samenkomsten

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a,
Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF