• HVN208 Website banner 2

Overwinning

"Hij zal de dood verslinden tot overwinning"

(Jesaja 25: 8)

Zondag is de eeuwigheidszondag. Dan worden in veel kerken de overledenen herdacht. Hun namen worden genoemd. Terecht, want zij zijn niet weg. De overledene blijft immers deel uitmaken van een gezin of familiekring. Maar waar is hij of zij dan? Is er een leven hierna?

Als wij het OT lezen ontdekken wij teksten waaruit veel mensen opmaken dat er in het OT geen geloof is in een leven hierna. Veel teksten spreken over de terugkeer uit ballingschap. Dat werd ervaren als terugkeer uit de dood. Zo ook Ezechiël 37.
Toch moeten we voorzichtig zijn. De vraag is dan wel waarop de vaderen hun hoop gevestigd hebben. Alleen hoop voor dit leven? En Abraham dan die de stad van God verwachtte? Bovendien zouden de beelden, die in die teksten zoals Ezechiël 37 gebruikt worden, geen zeggingskracht en geloofskracht hebben als de schrijver niet wist van een leven hierna.

Dat er in het OT hebben wel terdege sprake is van geloof in het leven hierna blijkt wel uit bv. Henoch. God nam hem op. Dat is: Hij nam hem tot zich. Henoch mocht zo, vanuit het aardse bestaan, overgaan in het bestaan met God. Hetzelfde zien we bij Elia. Heel mooi zegt Psalm 73: “Gij zult mij leiden door uw raad, en daarna zult U mij opnemen in heerlijkheid”. Bij God.
Veelzeggend zijn ook de uitspraken van latere Joden: “Het graf is als de moederschoot. Het ontvangt en geeft terug. Hoeveel te meer het graf”. En ook het opschrift bij de Joodse begraafplaats in Hoogeveen. Links van de ingang: “De geborenen zijn bestemd om te sterven”, en rechts: “De gestorvenen zijn bestemd om te herleven (Spreuken der vaderen 4-29).

Al is het OT zwijgzamer dan het NT ten aanzien van het leven hierna, het is er wel. Het OT geeft de strijd aan tegen de machten. Ook tegen de laatste vijand die door Christus is overwonnen. Het licht van de opstanding van Jezus Christus valt over de graven van onze geliefden. En het zal ook eens schijnen over het onze. Want Jezus heeft onze schuld verzoend. Hij heeft de prikkel van de dood, de zonde, weggenomen. Niet de dood, maar Hij heeft het laatste woord. Hem is gegeven alle macht, ook over het graf. Daarom kan Paulus zeggen: “Niets kan ons scheiden van Gods liefde in Christus Jezus onze Here”.

In dat geloofsvertrouwen denken we terug aan onze geliefden. En met dat vertrouwen mogen we ook vooruitzien naar ons levenseinde. Immers, wie in de hand van de levende God is, blijft het ook dwars door de dood heen. De oproep tot geloof is dan ook terecht en nodig. “Indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen we ook met Hem leven”, zegt Paulus in 2 Tim. 2. Dat leven met Hem is het uitzicht voor allen die Jezus lief hebben. Want Hij heeft de dood verslonden tot overwinning.

ds. A.D. Poortman

Kerkdiensten - Zondag 26 novemeber 2017 Voorbereiding Heilig Avondmaal

Julianakerk

09:30ds. H. Russcher, 17:00ds. C. van de Scheur,

Westerkerk

09:30ds. W.G. Teeuwissen, 18:30ds. M. Roelofse, Nieuw Loosdrecht

Sionskerk

09:30ds. P. Hoogendam, 17:00ds. P. Hoogendam,
 

Vredeskerk

09:30ds. J.B. ten Hove, 18:30prop. E. Boogert, Driebruggen

Oude kerk

09:30ds. C.B. Stam, 17:00ds. H. Ruscher,

Het Ontmoetingshuis

09:30ds. A.T. van Blijderveen, 17:00ds. J. van Rumpt, Hulshorst

Engelenburgh

09:30ds. H.J. Lam,

De Meent

14:30ds.,

Samenkomsten

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a,
Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF