• HVN208 Website banner 2

Betrouwbare getuigen

 

(Handelingen 1: 1- 5)

Het tweede boek van Lukas begint verrassend. In zijn eerste boek, het Evangelie, wekt Lukas de indruk dat Jezus direct na de Opstanding ten hemel gevaren is. ’s Morgens ontdekken de vrouwen dat het graf leeg is. In de namiddag ontmoeten de Emmaüsgangers Jezus. En ’s avonds verschijnt Jezus aan zijn discipelen. Hij overtuigt hen dat Hij werkelijk uit de dood is opgestaan, geeft hen de opdracht om het Goede Nieuws wereldwijd te verspreiden en dan neemt Hij hen mee naar buiten en wordt Hij opgenomen. Lukas vertelt het in één adem. Alles lijkt zich op één dag af te spelen: de Opstanding en de Hemelvaart.
Maar in zijn tweede boek maakt Lukas duidelijk dat Jezus nog veertig dagen gebleven is. Blijkbaar kon Hij niet direct naar Huis. Waarom niet? Wat had Hij hier nog te doen? Voor wie moest Hij blijven? Voor de apostelen. Jezus kon pas naar Huis, nadat Hij hen instructies had gegeven. Eerst moest Hij de apostelen klaarmaken voor hun taak. En dat nam veel tijd in beslag.


Dat is nogal wat! Dat Jezus omwille van de apostelen nog niet naar Huis gegaan is. Om er voor hen te kunnen zijn, heeft Jezus zijn verheerlijking uitgesteld. Zó veel investeert Hij in de apostelen. Hij kan pas gaan, als Hij met hen klaar is.

Wat Jezus in deze tijd gedaan heeft? Hij heeft zich levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen. Veertig dagen, dat is een volle periode, heeft Jezus hen op allerlei manieren bewezen dat Hij de Levende is. Op de eerste Paasdag was Jezus daar mee begonnen. De vrouwen vertelden over het lege graf, en wat de engel gezegd had en zij herinnerden de discipelen aan de woorden die Jezus sprak tijdens zijn leven. De Emmaüsgangers deden de Bijbel open en lieten de discipelen zien dat de Messias moest lijden en ze vertelden over het breken van het brood. Jezus verscheen aan Petrus en later aan alle discipelen. Hij liet zich aan hen zien en betasten en Hij at voor hun ogen. Dat zijn zo’n tien bewijzen. Daar voegt Jezus nu nog veertig dagen vol van andere bewijzen aan toe.

Bewust kiest Lukas voor het woord: ‘bewijs’. Dat woord werd in die tijd door geschiedschrijvers gebruikt voor vaststaande feiten. Voor gebeurtenissen die door niemand met gezond verstand, ontkend konden worden. Zo heeft Jezus onweerlegbaar aangetoond dat Hij de Levende is. De bewijzen die Hij gaf, waren zo veel en sterk, dat de apostelen het wel moesten geloven. Eigenlijk kun je niet meer van geloof spreken. Want geloven is: vertrouwen zonder te zien. Maar hier liet Jezus keer op keer zien dat Hij leefde. Het zou tegen je verstand ingaan om het te ontkennen. Zo maakte Jezus hen tot betrouwbare getuigen.

Ons geloof rust dus niet op de goedgelovigheid van onontwikkelde vissers, die alles voor zoete koek aannamen. De apostelen waren zeer kritische mensen, die zich nauwelijks lieten overtuigen. Keer op keer moest Jezus het bewijs leveren. Als zulke kritische mensen zeggen dat Jezus uit de dood is opgestaan, dan moet dat wel waar zijn. We geloven niet in sprookjes als we in Pasen geloven. Ons geloof rust op zeer betrouwbare getuigen.

ds. P. Hoogendam

Kerkdiensten - Donderdag 25 mei 2017 Hemelvaartsdag

Julianakerk

09:30ds. C. van de Scheur,

Westerkerk

08:15ds. W.G. Teeuwissen, dienst bij de Eekhoeve

Sionskerk

09:30ds. P.Hoogendam,
 

Vredeskerk

09:30ds. J.B. ten Hove,

Oude kerk

09:30ds. C.B. Stam,

Het Ontmoetingshuis

09:30ds. A.T. van Blijderveen,

Engelenburgh

09:30ds. H.J. Lam,

Kerkdiensten - Zondag 28 mei 2017

Julianakerk

09:30ds. A. Visser, Garderen17:00ds. A.T. van Blijderveen,

Westerkerk

09:30prop. J.F. Leeflang, 18:30ds. T.C. Verhoef, Nijkerk

Sionskerk

09:30ds. C.B. Stam, 17:00ds. C. van de Scheur,
 

Vredeskerk

09:30prof. dr. A. de Reuver, Waddinxveen18:30ds. A. Baas, Amstelveen

Oude kerk

09:30ds. J.A. van den Berg, Amersfoort11:15ds P. Hoogendam, dienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking17:00ds. W.G. Teeuwissen,

Het Ontmoetingshuis

09:30ds. A. Vastenhoud, Den Haag17:00ds. P.J. den Admirant, Apeldoorn

Engelenburgh

09:30ds. P. Hoogendam,

De Meent

14:30ds.,

Samenkomsten

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a,
Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF