• HVN208 Website banner 2

RUIMTE...

Nu heeft de HEERE ruimte voor ons gemaakt...

(Genesis 26:22)

Wie wil niet ruimte?
Want Rehoboth betekent ruimte.

Het leven kan verstikkend zijn.
Het samenleven moeizaam.
Daarom even weg van huis.
Even ruim adem halen in een vastgelopen huwelijk.
Even geen beklemd gevoel.
Even geen depressie.

Ruimte van buiten.
Maar ook ruimte van binnen.

Relatietherapeuten bepleiten dat wij moeten opkomen voor onszelf.
Vooral dat wij moeten geloven in onszelf.

Nu lezen wij in Genesis 26, dat God ruimte maakt.
Ruimte om te leven, van buiten en van binnen.

Weet je wat God vandaag tegen ons zegt?

Kom naar Mij toe.
Geloof Mij op Mijn Woord.


Zonder geloof in de God van het beloftewoord vind je altijd weer dingen,
die je kunnen frustreren,
die je hinderen,
die je benauwen,
die zelfs ademnood veroorzaken.

Izak moet in een noodsituatie handelen.
Er dreigt hongersnood.
Hij gaat langs de grenzen van zijn bestaan.

Want de waterbronnen worden afgesneden.
De Filistijnen stellen zich vijandig op.
De afgunst viert hoogtij.
Want hij heeft grote kudden kleinvee en runderen.
Bovendien een enorme stoet slaven.

Zeker heeft hij de geloofspraktijk van zijn vader Abraham vele jaren intens meegemaakt.
Maar inmiddels is hij ver bij zijn vader vandaan met zijn kudden een eigen weg gegaan . Hij is zelfs een schatrijk man geworden.

In deze noodsituatie kiezen voor Egypte, dat lijkt de oplossing.
Maar wat gebeurt?

De HEERE verschijnt aan hem.
Izak, luister naar Mij.
Ik geef jou precies dezelfde belofte als die Ik aan
je vader Abraham gegeven heb.
De belofte van dit land en van veel nakomelingen.

De belofte dat met jouw nageslacht,
ja door jouw grote Zoon, de Messias- Jezus Christus-
alle volken van de aarde gezegend zullen worden.

Izak, geloof in Mij en vertrouw op Mij.
En blijf daarom in dit land, want Ik heb het aan jou beloofd.

God gebiedt hem om niet te emigreren naar Egypte, maar te blijven waar hij was.

Waarom mag Izak niet naar Egypte, de graanschuur van het Midden-Oosten en Abraham en Jakob wel?
Waarom gaat God zulke verschillende wegen met mensen?
Waarom moet de één zoveel meemaken en de ander niets, lijkt het soms?

Daarin kan ons geloof zwaar beproefd worden.
En dan kunnen wij ons afvragen:Heeft God wel tot mij gesproken?
Zou die belofte wel echt zijn?
Of was het illusie?

Nu zal God het nooit toelaten, dat de beproevingen voor ons niet te dragen zijn.

Wij weten van Izak dat hij de man was van de terugtrekkende beweging. Hij zocht niet de confrontatie.


De HEERE wilde Izak leren om volledig op Zijn beloften te vertrouwen.
Daarin is Christus voor ons het grote voorbeeld, die onvoorwaardelijk God Zijn Vader geloofde op Zijn woord.

Jezus leefde aan Hem volkomen toegewijd.
En God heeft Hem naar zijn belofte uit de dood opgewekt, ook al heeft Hij de angst voor de dood gekend .

We lezen, dat Izak later in Berseba een altaar bouwt. Met heel zijn gezin dankt hij God voor Zijn redding.

Laten wij ons aan Christus toevertrouwen. Hij leidt ons door Zijn Geest en brengt ons geloof tot volwassenheid. Hij doet ons daarin rijpen en brengt ons tot volledige overgave aan God.

Er is vandaag veel aandacht voor de kwaliteit van ons leven:
hoe we ons voelen, wie we zijn, hoe we verder kunnen.

Nu, God zorgt voor ruimte om te leven ook in deze moderne tijd.
Want Jezus brengt ons weer terug bij God.

Vragen blijven er in ons leven.
Maar nog belangrijker is de vraag:
Ziet God het nog met mij zitten?
Komt het wel weer goed tussen God en mij?

In Jezus Christus , wie God onze zondeschuld heeft aangerekend, komt al de liefde van God naar ons toe.

Dan krijg je erkenning, vind je de identiteit weer terug.

Bij Hem vind je ruimte om te leven.
In alle omstandigheden.

ds. D.J. Cuperus