Tienerclub Hold On

Eén keer in de drie weken is er tienerclub Hold On. We denken samen na over hoe we als christen kunnen en mogen leven. Daarnaast is er ook elke avond tijd voor ontspanning; we spelen een leuk spel, organiseren een gala of we gaan er samen op uit!

De HoldOn avonden worden gehouden in het Ontmoetingshuis, Spiesheem 54 in Veenendaal Oost of we gaan er samen op uit voor een gezellige activiteit.

HoldOn heeft 2 leeftijdsgroepen: 1e-2e klas (vrijdagavond) en 3e klas en hoger (vrijdag- of zaterdagavond).

Aanspreekpunt HoldOn 1e-2e klas: Rianne Cornelisse
Aanspreekpunt HoldOn 3e klas en hoger: Paulien de Ruiter

e-mail: holdonmail@gmail.com

live-kerkdienst

gemist-kerkdienst