Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad geeft leiding aan de Hervormde gemeente van Veenendaal als geheel. De Hervormde gemeente bestaat uit 7 wijkgemeenten.

In de Algemene Kerkenraad zitten vanuit elke wijk 3 ambtsdragers. Als een predikant niet afgevaardigd is, is hij welkom als adviserend lid. Verder is toegevoegd een vrijgesteld ambtsdrager als scriba en een notulist. De Algemene Kerkenraad vergadert doorgaans zes keer per jaar.

Moderamen

Het Moderamen van de Algemene Kerkenraad bestaat uit:

Preses:
W.G. Teeuwissen

Scriba:
A. de Vrij

Leden:
J. Westland (diaken)
R. Reedeker (ouderling-kerkrentmeester)
D.M. Hoogendoorn

Contact

Als u contact wenst met de Algemene Kerkenraad vult u online het contactformulier in of u stuurt een brief naar:

ALGEMENE KERKENRAAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL
p/a Fluitersstraat 2
3901 DK Veenendaal
 

Vergaderdata

Op de volgende dag wordt nog vergaderd in 2017:
23 november.

Voor 2018 zijn de volgende vergaderingen gepland:
- 25 januari
- 22 maart
- 17 mei
- 21 juni
- 20 september en
- 22 november.

Het moderamen vergadert in de regel 2 weken voor de vergadering van de algemene kerkenraad.