Begroting kerkbeheer 2018

De begroting 2018 Kerkbeheer Hervormd Veenendaal is beschikbaar op http://www.hervormd-veenendaal.nl/kerkbeheer/downloads