Diaconaat

De oorsprong van het diaconaat ligt in de viering van het Heilig Avondmaal. Van daaruit begint de dienst in kerk en wereld. De diakenen geven daaraan leiding en roepen de gemeente op tot dienstbaarheid.

De diakenen participeren in centrale diaconale commissies.
De diakenen bezoeken in de hun toevertrouwde secties gezinnen waar nood is. De diakenen zorgen voor financiële bijstand waar dat nodig en mogelijk is.

Voor ouderen zijn er maandelijks de ouderenmiddagen, jaarlijks de ouderenreis en een attentie rond de Kerstdagen.
Aan de belijdeniscatechesanten wordt door de diakenen de betekenis van het diaconaat uitgelegd.

De diakenen bezoeken jongeren in bijzondere omstandigheden en betrekken waar mogelijk jongeren bij diaconale werkzaamheden.

Uitgangspunten voor het diaconaat zijn:
De gemeente als geheel is in navolging van haar Here en in afhankelijkheid van de Heilige Geest geroepen tot de dienst der barmhartigheid.
De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot het verlenen van bijstand in bijzondere situaties.
De diakenen roepen de gemeente op en rusten haar toe tot haar diaconale taak.
Het diaconaat blijft niet beperkt tot leden van de gemeente, maar is er voor ieder die in nood verkeert.