Gemeente opbouw

Jong volwassenkring
Donderdagavond om de drie weken om 20.00 uur in Sjalôm.
Leiding: Prop. A. Langeweg

Voorbereidingssamenkomst H.A.
Woensdagavond om 19.45 uur in Sjalôm in de week voorafgaande aan het Heilig Avondmaal.
Leiding: Ds. J.B. ten Hove

Mannenvereniging Berea                                                               

In de gekozen naam van de vereniging “Berea” schuilt de wens dat het ons verlangen is de Bijbelstudies met genegenheid te ontvangen en met zorg te bespreken. Vanuit de Bijbel te onderzoeken – aan de hand van vragen bij een Bijbelstudie uit de "Hervormde Vaan" – of hetgeen ons wordt uitgelegd ook naar de Waarheid van Gods Woord is (Hand. 17:11). Daarbij zoeken we naar “de ware boodschap en de toepassing” voor ons dagelijks leven.

Eénmaal in de twee weken komt de mannenvereniging "Berea", op de dinsdagavond, in het verenigingsgebouw Sjalôm bijeen. 

De eerste verenigingsavond hopen we te houden op dinsdag 20 september a.s. We beginnen om 19.45 uur en omstreeks 21.30 uur wordt de avond afgesloten.

Info:Voorzitter: dhr. H. de Bruin, tel. 521153

Secretaris: dhr. H. van den Heuvel, tel. 758174, mail hvandenheuvel@tele2.nl

U vindt hier de data voor het nieuwe seizoen.

2016 2017
7 september:    startavond* 10 januari
20 september 24 januari
4 oktober 7 februari
18 oktober 21 februari
1 november 7 maart
15 november 21 maart
29 november 4 april
18 december: Kerstavond 24 april: Jaarvergadering

 

 

 

 

 

 

 

Vrouwenvereniging "Bid en werk"
Eenmaal in de twee weken op maandagavond komt de vrouwenvereniging samen in Sjalôm. We behandelen de Bijbelstudie uit de "Hervormde Vrouw", leden krijgen dat eenmaal per maand thuisgestuurd. De Bijbelstudie die aan de beurt is, wordt vermeld in het Veens Kerkblad. Het is de bedoeling dat de betreffende Bijbelstudie met de vragen thuis alvast wordt doorgelezen. Voor de pauze worden de vragen van de Bijbelstudie in groepjes besproken en na de pauze gebeurt dat plenair. Op de laatste maandag in oktober is er na de pauze een verkoping van zelf meegebrachte spullen. De opbrengst is voor de vakantieweken gehandicapten van de Hervormde Vrouwenbond. In november wordt een spreker uitgenodigd en in december houden we, samen met de mannenvereniging, onze Kerstavond. We sluiten het seizoen in april af met de jaarvergadering. De jaarvergadering begint om 18.30 uur met een broodmaaltijd, met aansluitend een gezellig samenzijn. De mannenvereniging is hierbij aanwezig.

Het is goed en fijn om samen het Woord, dat God ons gegeven heeft, te onderzoeken en te bestuderen. Gods Woord, de Bijbel, bemoedigt, versterkt en vermaant. We mogen ons erover verblijden en verwonderen. We komen ook samen om pijn, moeite en verdriet te delen en om biddend alles in Zijn hand te leggen. Ook om samen te zingen tot Gods eer.

 De avonden beginnen om 19.45 uur – vanaf 19.30 uur is er inloop – en worden meestal rond 21.45 uur afgesloten.

Presidente: 

mevr. G.G. Molenaar-Graafland, tel. 523096
Secretaresse: mevr. N. Westeneng-Veenendaal, tel. 518727, nwesteneng@hotmail.com

Mannenvereniging "Boaz"    

Op donderdagavond eenmaal in de twee weken komen mannen bij elkaar in De Hoeksteen om te luisteren naar het Woord van God en samen te onderzoeken wat God in Zijn Woord tot ons te zeggen heeft. Zegt de Heere Zelf niet: “Onderzoekt de schriften, want die zijn het die van Mij getuigen”? Bij de Bijbelstudie wordt de Hervormde Vaan als leidraad gebruikt. Het is echter ook mogelijk dat één van de leden een inleiding houdt of dat er een speciaal onderwerp wordt besproken. Wordt zo ook schatgraver in het Woord van God. Van harte welkom.

De avonden beginnen om 20.00 uur.

Info:Voorzitter: ds. A.D. Poortman, tel. 556439

Secretaris: dhr. T. de Gooyer, tel. 517684, mail gooijer000@kpnmail.nl

U vindt hier de data voor het nieuwe seizoen.

2016 2017
7 september – startavond* 12 januari
22 september 26 januari
6 oktober 9 februari
20 oktober 23 februari
3 november 9 maart
17 november 23 maart
1 december 6 april
15 december 20 april

Vrouwenmorgen                                                                             Eén keer in de maand op woensdagmorgen komen we in Sjalôm bij elkaar. In het nieuwe seizoen gaan we verder met de Bijbelstudies uit het Evangelie naar Johannes.  Het is bijzonder dat we in vrijheid bezig mogen zijn met Zijn Woord, de Bijbel, en om dingen met elkaar te delen. Verder zijn we ook regelmatig creatief bezig en in mei sluiten we het seizoen altijd gezellig af. De gezamenlijke start met alle wijken is op woensdagmorgen 14 september in Maranatha bij de Julianakerk. Spreekster is dan Anne Westerduin.

De eerste morgen daarna is 12 oktober in Sjalôm. En verder: 9 november, 14 december, 11 januari, 8 februari, 15 maart en 12 april (onder voorbehoud).  De datum voor de afsluiting, medio mei, is op dit moment nog niet bekend. We beginnen om 9.45 uur (inloop vanaf 9.15 uur) en sluiten rond 11.15 uur af. Alle vrouwen hartelijk uitgenodigd! In het Veens Kerkblad staat regelmatig meer nieuws.

Info:Geerke Kesteloo tel: 553040

Mirjam van de Pol tel: 505306 email: edmir.pol@filternet.nl

Ouderenmiddag
Meestal de laatste woensdag van de maand van 14.30 tot 16.00 uur. Eenmaal per maand organiseren de dames van de HVD een seniorenmiddag. Senioren vanaf 55 jaar kunnen elkaar dan ontmoeten en met elkaar luisteren naar een meditatie en een ander boeiend onderwerp waarvoor een spreker wordt uitgenodigd.

De seniorenmiddagen vinden plaats in Sjalôm en vangen doorgaans om 14.30 uur aan. De Kerstmiddag, de Paasmiddag en de maaltijd na de seniorenreis worden in De Hoeksteen gehouden. De data waarop de seniorenmiddagen in het komend seizoen plaatsvinden, zijn:

28 september, 26 oktober, 30 november, 14 december (Kerstmiddag), 25 januari, 22 februari, 29 maart (Paasmiddag), 26 april. Ze staan ook achterin deze wijkgids in het jaaroverzicht en ze zullen t.z.t. tevens worden vermeld in het Veens Kerkblad.


Voorbereidingssamenkomst
In de week voorafgaande aan de bediening van het Heilig Avondmaal wordt in De Hoeksteen de voorbereidingssamenkomst gehouden. Voor de exacte datum wordt verwezen naar de agenda op deze site.

Catechisaties
Zie menu van deze site onder het kopje "jeugdwerk"

Gebedskring
De ene week donderdagochtend en de andere week donderdagavond. Voor tijd en plaats wordt verwezen naar het Veens Kerkblad.
Contact: Bert Verbeeke en Aline van den Brink

En verder:
Bijbelkring "De Stichtse Poort". Bijbelkring De Hoeksteen. Lidmatenkring en Gemeenteavonden. Voor meer gegevens wordt verwezen naar de Wijkgids.