Historie

De historie van onze gemeente gaat terug tot de woelige jaren van de Nederlandse Opstand, waarin rooms-katholieken en protestanten tegen elkaar in het geweer kwamen. In 1566, het jaar van de roemruchte Beeldenstorm, werd de Oude Kerk van Veenendaal ingewijd als Sint Salvatorkerk. Hiermee is dit monument het oudste gebouw van Veenendaal. De 'Nijeuwe Veenkercke' gold als centrum waaromheen het dorp is gegroeid in de loop der eeuwen.

Oude Kerk en Julianakerk

Interieur naar het westen - Oude Kerk Veenendaal - 20066775 - RCENa 25 jaar rooms-katholicisme kreeg Veenendaal in 1592 de eerste protestantse predikant, ds. Dirck Rogge. Rond de Afscheiding van 1834 (in Veenendaal twee jaar later) werd de Oude Kerk uitgebreid en kreeg deze een tweede predikantsplaats. Veenendaal groeide flink na de Eerste Wereldoorlog, wat in 1928 leidde tot de opening van de Julianakerk. Vooral de bekende ds. M. Jongebreur zette zich hiervoor in.

Vredeskerk

De situatie op het kerkelijk erf in 1945 was uitermate complex. Opnieuw had hervormd Veenendaal de behoefte aan een nieuwe kerk plus meer predikanten. Ook moest de oorlogsschade aan de nog niet afbetaalde Julianakerk worden opgebracht. Ondertussen verliet een groep leden, waarvan een aantal tot de beter gesitueerden van het dorp behoorden, de centrale gemeente om te komen tot de stichting van de buitengewone wijkgemeente Sola Fide. Hoewel de positie van de kerkvoogdij onder druk stond, kwam er toch een vierde predikant en in 1949 een derde kerkgebouw, de Vredeskerk.

Sionskerk, Hoeksteen en Westerkerk

Tegelijk met de wederopbouw maakte Veenendaal een stormachtige groei door. Veel deed de actieve ds. A. Vroegindeweij voor de realisatie van de Sionskerk in 1965 en De Hoeksteen in 1969. In de nieuwbouw van Veenendaal-West verrees in 1982 de Westerkerk. Bij de bouw van de wijk Petenbos werd echter gebroken met de lange traditie van kerkelijke uitbreiding. Velen zien dit nog steeds als een gemiste kans.

Dragonder-Oost

De algemene kerkenraad sprong wel in de recente bouw van de wijken Veenendaal- en Dragonder-Oost. Vanaf de eerste planvorming stroopte zij de mouwen op, wat resulteerde in een nieuwe wijkgemeente in oprichting. Sinds 30 oktober 2011 is het een zelfstandige wijkgemeente. De huidige wijkpredikant ds. J.K.M. Gerling begon in 2005 als opbouwwerker. In datzelfde jaar werd in De Brede Wijkvoorziening de eerste eredienst gehouden.