Hart voor je huwelijk

Hart voor je Huwelijk ''We zijn aan elkaar gegeven, We hebben elkaar gevonden, Maar we moeten elkaar blijven zoeken.'' Dat zoeken…dat schiet er zo gauw bij in! En juist in dat zoeken ligt de groei van je relatie. Daarom bieden de wijkgemeenten Dragonder en Noord thema-avonden over het huwelijk aan. Als stimulans. Om méé te helpen zoeken. Want élk huwelijk is waardevol, maar ook zo kwetsbaar. Voor wie? Voor echtparen van alle leeftijden die willen investeren in hun huwelijk. Voor echtparen die ervaren dat hun relatie in beweging is en daarom om bezinning vraagt.

Kortom: voor álle echtparen! In zes avonden komen de volgende onderwerpen aan de orde:
1. Terug naar het begin
2. Samen in gesprek blijven
3. Hoe je relatie kan groeien
4. Omgaan met verschillen
5. Samen intiem zijn
6. Samen geloven

De opzet van de avonden: Iedere avond wordt er een onderwerp kort ingeleid, waarna elk echtpaar zelfstandig het thema verwerkt. Er zijn dus geen groepsdiscussies, zodat de privacy van elk echtpaar veilig is. Aan het eind van de avond is er tijd en ruimte om andere echtparen op informele wijze te ontmoeten. De eerste en laatste avond beginnen we met een maaltijd in gezellige sfeer. Locatie: Maranatha.

In 2017 is er geen nieuwe huwelijkscursus gestart. Informatie kunt opvragen bij de scribae.