Kerkbalans

Kerkbalans 2017 van start!

De kerkbalanskrant 2017 kunt u hier downloaden

Opbrengst Kerkbalans 2016 gelijk aan vorig jaar!
De actie Kerkbalans 2016 is op zaterdagmiddag 30 januari 2016 in Maranatha afgesloten. In de week voorafgaand aan de slotdag zijn de enveloppen voor de actie Kerkbalans bij u opgehaald en zijn de ontvangen toezeggingen geteld. In het bijzonder bedanken wij de gemeenteleden die de afgelopen weken op pad zijn geweest om de enveloppen te verspreiden en weer op te halen.
De eerste telling komt uit op een totaal van bijna € 1.060.000. Dit is vrijwel gelijk aan de eerste telling van vorig jaar. Wij zijn dankbaar voor het enorme bedrag dat u hebt toegezegd. De dank aan onze God is groot. In dit enorme bedrag zien wij Gods zegenende hand.
De komende week verwerken we alle toezeggingen in de computer. De definitieve telling van de toezeggingen zal kort daarna worden gepubliceerd op de website en in het kerkblad. Dan zullen ook de opbrengsten per wijk gerapporteerd worden.
Wij bidden om Gods zegen over het werk in de gemeente van Veenendaal.
Het college van kerkrentmeesters

ANBI-status en Overeenkomst Periodieke Giften

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI): wie een gift geeft, mag de bijdrage aftrekken van inkomstenbelasting. Meer informatie over de Hervormde Gemeente Veenendaal en de ANBI-status staat op de website www.hervormd-veenendaal.nl.

Wij krijgen de laatste tijd regelmatig vragen over de mogelijkheid om met de Hervormde Gemeente Veenendaal een overeenkomst te sluiten voor een periodieke gift. Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen volledig aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt met ingang van 2015 kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de ANBI-instelling. U kunt het formulier 'Periodieke gift in geld' gebruiken als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen. Voor meer informatie over de periodieke giften regeling verwijzen wij u naar www.belastingdienst.nl. Wilt u gebruik maken van de regeling, dan kunt u het pdf-document “Periodieke gift in geld” downloaden, invullen en insturen aan het kerkelijk bureau. U ontvangt de overeenkomst dan door ons ondertekend weer retour. 

De kerkrentmeesters 

 


Eerdere berichten:

 

Opbrengst Kerkbalans per 01-11-2015

Zoals gebruikelijk publiceren wij de opbrengst actie kerkbalans regelmatig:

Wijk

Totaal toegezegd

Ontvangen zonder toezegging

Totaal 

1  € 146.614 € 12.260  € 158.874
2  € 171.980 € 5.540  € 177.520
3 & 6  € 171.619 € 2.290 € 173.909
4  € 153.375 € 4.716 € 158.091
5 & 8  € 266.214 € 2.643 € 268.857
7  € 129.823 € 1.430 € 131.253
9  € 72.364 € 910 € 73.274
TOTAAL  € 1.111.989 € 29.789 € 1.141.778
BEGROOT     € 1.110.000 
BATIG SALDO      € 31.778 

Wij zijn dankbaar dat de toegezegde bijdragen en ontvangsten zonder toezegging nog steeds stijgen. Het batig saldo is nu € 31.778. Voor 2015 was in totaal € 25.0000 minder begroot dan in 2014. Met  de huidige stijging is de begrote opbrengst van 2014, in totaal € 1.135.000, wederom gehaald.

Mocht u nog willen bijdragen aan de actie kerkbalans 2015, u kunt uw bijdrage overmaken op SNS-bank: NL75 SNSB 093 378 25 00. Bedankt voor uw bijdrage!

ANBI-status en Overeenkomst Periodieke Giften

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI): wie een gift geeft, mag de bijdrage aftrekken van inkomstenbelasting. Meer informatie over de Hervormde Gemeente Veenendaal en de ANBI-status staat op de website www.hervormd-veenendaal.nl.

Wij krijgen de laatste tijd regelmatig vragen over de mogelijkheid om met de Hervormde Gemeente Veenendaal een overeenkomst te sluiten voor een periodieke gift. Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen volledig aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt met ingang van 2015 kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de ANBI-instelling. U kunt het formulier 'Periodieke gift in geld' gebruiken als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen. Voor meer informatie over de periodieke giften regeling verwijzen wij u naar www.belastingdienst.nl. Wilt u gebruik maken van de regeling, dan kunt u het pdf-document “Periodieke gift in geld” downloaden, invullen en insturen aan het kerkelijk bureau. U ontvangt de overeenkomst dan door ons ondertekend weer retour. 

De kerkrentmeesters 


Opbrengst Kerkbalans per 01-09-2015

Zoals gebruikelijk publiceren wij de opbrengst actie kerkbalans na afloop van elk kwartaal:

Wijk

Totaal toegezegd

Ontvangen zonder toezegging

Totaal 

1  € 146.379 € 7.155  € 153.534
2  € 171.868 € 4.791  € 176.659
3 & 6  € 172.354 € 1.940 € 174.294
4  € 154.917 € 3.485 € 158.402
5 & 8  € 266.694 € 1.635 € 268.329
7  € 129.833 € 955 € 130.788
9  € 72.389 € 755 € 73.144
TOTAAL  € 1.114.434 € 20.716 € 1.135.150
BEGROOT     € 1.110.000 
BATIG SALDO      € 25.150 

Wij zijn dankbaar dat de toegezegde bijdragen en ontvangsten zonder toezegging nog steeds stijgen. Het batig saldo is nu € 25.150. Voor 2015 was in totaal € 25.0000 minder begroot dan in 2014. Met  de huidige stijging is de begrote opbrengst  van 2014, in totaal € 1.135.000, wederom gehaald.

Mocht u nog willen bijdragen aan de actie kerkbalans 2015, u kunt uw bijdrage overmaken op SNS-bank: NL75 SNSB 093 378 25 00. Bedankt voor uw bijdrage!

De kerkrentmeesters 

 


 

Opbrengst Kerkbalans per 12-02-2015

Wijk

Totaal toegezegd

 

 

1  € 147.809    
2  € 165.354    
3  € 104.019    
4  € 153.425    
5  € 147.386    
6  € 64.185    
7  € 129.823    
8  € 118.164    
9  € 65.959    
TOTAAL  € 1.096.123    
BEGROOT  € 1.110.000    
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zie voor gedetailleerde cijfers onderstaand PDF.

 

Opbrengst Kerkbalans 2015

De actie Kerkbalans 2015 is op zaterdagmiddag 31 januari 2015 in Maranatha afgesloten. In de week voorafgaand aan de slotdag zijn de enveloppen voor de actie Kerkbalans bij u opgehaald en zijn de ontvangen toezeggingen geteld. Wij willen in het bijzonder onze dank uit spreken aan de gemeenteleden die de afgelopen weken op pad zijn geweest om de enveloppen te verspreiden en op te halen.

De eerste telling komt uit op een totaal van € 1.060.921. Dit is een kleine plus van € 2.000 ten opzichte van 2014. Wij zijn dankbaar voor het enorme bedrag dat u heeft toegezegd.

De komende week verwerken we alle toezeggingen in de computer. De definitieve telling van de toezeggingen zal kort daarna worden gepubliceerd op de website en in het kerkblad. Daarbij zullen ook de opbrengst per wijk vermeldt worden.

Wij bidden om Gods zegen over het werk in de gemeente van Veenendaal. Onze God laat niet varen wat Zijn hand begonnen is.

Het college van kerkrentmeesters 

Aan het einde van elk kwartaal publiceren wij de tussenstand van de opbrengst actie kerkbalans.

Opbrengst Kerkbalans per 31-10-2014

Wijk

Totaal toegezegd

Totaal ontvangen

Nog te ontvangen

1  € 163.393  € 149.897 € 13.497
2  € 168.521  € 154.454 € 14.066
3  € 112.541 € 102.791 € 9.750
4  € 162.441 € 150.122 € 12.319
5  € 148.867 € 138.131 € 10.736
6  € 69.434 € 65.946 € 3.487
7  € 133.977 € 124.253 € 9.724
8  € 122.537 € 112.794 € 9.744
9  € 65.778 € 60.829 € 4.948
TOTAAL  € 1.147.487 € 1.059.216 € 88.270
BEGROOT  € 1.135.000    
OVERSCHOT  € 12.487    

Zoals gebruikelijk publiceren wij regelmatig de tussenstand van de opbrengst actie kerkbalans. Er komen nog steeds extra gelden binnen. De ontvangst van de toegezegde gelden loopt voorspoedig. Met de nog openstaande toezeggingen komt de verwachte opbrengst 2014 reeds boven het begrote bedrag voor 2014! 

Mocht u nog willen bijdragen aan de actie kerkbalans 2014, u kunt uw bijdrage overmaken op SNS-bank: NL75 SNSB 093 378 25 00. Bedankt voor uw bijdrage!

De kerkrentmeesters

Opbrengst Kerkbalans per 03-07-2014

Wijk

Totaal toegezegd

Totaal ontvangen

1  € 159.133  € 108.163
2  € 163.941  € 103.298
3  € 112.356 € 72.294
4  € 159.319 € 103.062
5  € 149.038 € 88.722
6  € 66.411 € 50.371
7  € 133.181 € 93,143
8  € 123.733 € 78.740
9  € 67.515 € 44.764
TOTAAL  € 1.134.626 € 742.578
BEGROOT  € 1.135.000  
TEKORT  -€ 374  

Er komen nog steeds extra gelden binnen. Ook de ontvangst van de initieel toegezegde gelden loopt voorspoedig. Met de nog openstaande toezeggingen komt de verwachte opbrengst 2014 dicht bij het begrote bedrag voor 2014.

Mocht u nog willen bijdragen aan de actie kerkbalans 2014, u kunt uw bijdrage overmaken op SNS-bank: NL75 SNSB 093 378 25 00. Bedankt voor uw bijdrage!

De kerkrentmeesters

Opbrengst Kerkbalans per 22-04-2014 

Wijk

Totaal toegezegd  22/04/2014

Totaal ontvangen  22/04/2014

1

 € 153.673

 € 72.655

2

 € 157.626

 € 61.110

3

 € 111.416

 € 44.595

4

 € 156.181

 € 67.771

5

 € 148179

 € 53.095

6

 € 64.819

 € 38.244

7

 € 130.099

 € 60.640

8

 € 122.656

 € 45.015

9

 € 66.340

 € 27.377

   TOTAAL

 € 1.128.832

 € 450.502 

   BEGROOT

 € 1.135.000

 

   TEKORT

 € - 6.168           

  

Zoals gebruikelijk publiceren wij aan het einde van elk kwartaal de tussenstand van de opbrengst actie kerkbalans. Er komen nog steeds extra gelden binnen. De ontvangst van de toegezegde gelden loopt voorspoedig. Met de nog openstaande toezeggingen komt de verwachte opbrengst 2014 dicht bij het begrote bedrag voor 2014. Mocht u nog willen bijdragen aan de actie kerkbalans 2013, u kunt uw bijdrage overmaken op SNS-Bank NL75 SNSB 0933 7825 00. Bedankt voor uw bijdrage!

Het college van kerkrentmeesters


Opbrengst Kerkbalans per 13-02-2014

De afgelopen weken zijn alle ontvangen toezeggingen in de computer verwerkt. De uitkomst van de definitieve telling per wijk is weergegeven in onderstaande tabel. Er is ten opzichte van de voorlopige telling op 25 januari 2014 al ruim € 47.000 bijgekomen. De teller staat op € 1.106.270. Wij zijn u en jullie, na Onze God en Vader, zeer dankbaar voor alle toezeggingen.

We zien wel een daling van circa 2% ten opzichte van de stand vorig jaar. In de begroting 2014 was al rekening gehouden met een daling van 2%. In de begroting 2014 staat een totale verwachte opbrengst kerkbalans van € 1.135.000. Er is dus nog relatief klein tekort weg te werken. De ervaring leert dat er in de loop van het jaar nog enkele tienduizenden euro’s binnenkomen. De verwachting is dan ook dat we de begrote opbrengst kerkbalans in 2014 zullen realiseren.

Onderaan deze pagina treft u een nadere analyse van de uitslag actie kerkbalans 2014 als PDF document.

Wijk

Totaal dit jaar  13/02/2014

Totaal vorig jaar 12/02/2013

1

 €                    153.588

 €                    153.798

2

 €                    153.966

 €                    151.907

3

 €                    113.371

 €                    118.911

4

 €                    151.119

 €                    164.836

5

 €                    147.894

 €                    155.219

6

 €                      65.274*

 €                      77.146

7

 €                    130.710

 €                    141.085

8

 €                    122.753

 €                    126.000

9

 €                      67.595*

 €                      39.930

   TOTAAL

 €                1.106.270

 €                1.128.832

   BEGROOT

 €                1.135.000

 

   TEKORT

  €                  - 28.730          

 

*In de opbrengst van wijk 9 zijn de straten in het buitengebied die van wijk 6 naar wijk 9 zijn gegaan per 1 februari 2014 opgenomen. Daardoor is het vergelijk met vorig jaar wat vertekend.

Hebt u nog geen bijdrage toegezegd of betaald? Uw bijdrage is welkom op SNS-bank rekening NL75 SNSB 0933 7825 00. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Het College van Kerkrentmeesters