Jeugdwerk

Catechisaties
De catechisaties worden in Maranatha en in de bijzaal van de Julianakerk gehouden. De begintijden en groepen worden in het "Veens Kerkblad" meegedeeld.

20+ catechisatie
Voor wijk Noord en wijk Dragonder samen is er een speciaal catechisatie-uur in Maranatha voor degenen, die de gewone catechisatie ontgroeid zijn en niet toe zijn aan het afleggen van openbare belijdenis van het geloof.
Info: Ds. C. van de Scheur

Zondagsschool "Samuël"
Elke zondagmiddag om 14.00 uur in de Rehobothschool, Koninginnelaan 46.
Contact: T. de Gooyer

Huisbijbelkringen
1 maal per maand op woensdag- of zondagavond.
Contactpersonen: J. Dogterom (wijk 1) en A. Huizer (wijk 7)

Jeugdclubs
Voor de kinderen van 5-7 jaar, 8-9 jaar en 10-11 jaar is er wekelijks club op maandag t/m donderdag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de jeugdambtsdragers.

Trefpunt

Trefpunt is voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar, waar jongeren uit en rondom de Julianakerk graag samenkomen om hun zaterdagavond door te brengen.
Er wordt veel aandacht besteed aan het organiseren van leuke en aansprekende activiteiten, zoals bijv bowlen, lasergamen, sporten, kampvuur etc.
Ook heeft iedere avond een bezinnend gedeelte waarin we met de jongeren nadenken over Bijbelse (aansprekende) onderwerpen.
Voor meer info zie in het seizoen het Veens Kerkblad.
Contact: Frank Thoutenhoofd

Jeugdvereniging "Menorah"

JV Menorah is een groep van jongeren van 16 jaar en ouder, die eens in de twee weken op zondagavond samenkomen om elkaar en God beter te leren kennen. Er worden ook verschillende activiteiten georganiseerd op vrijdag- en zaterdagavonden en daarnaast is er elk jaar een kamp. Kijk voor meer informatie op de pagina van JV Menorah.  

Website: http://hervormdveenendaal.nl/jeugdwerk-julianakerk/jv-menorah

Jeugdambtsdragers
De jeugdambtsdragers zijn verantwoordelijk voor al het jeugdwerk in de Julianakerk. Al het jeugdwerk wordt georganiseerd door wijk 1 en wijk 7. Voor meer informatie over het jeugdwerk kunt u of jij direct contact opnemen met een jeugdouderling of de jeugddiaken.
Jeugdouderlingen: A.W. Hofland, tel. 653185 hofland.a.w@kpnmail.nl , R.M. Thoutenhoofd, tel 508773 roelthout@hetnet.nl , D.T.J. Voogd, tel. 785249 dirkvoogd@gmail.com

Jeugddiaken A. van Driel, tel. 516608 e-mail: aj.vandriel@filternet.nl en R.J.W. Vink, tel. 795568 reiniervink@hotmail.com

Jeugdclubs
Ook deze winter is er weer gelegenheid tot het bezoeken van het clubwerk, rondom de Julianakerk. Het clubwerk is opgebouwd volgens de groepsindeling, die ook op de lagere school wordt gebruikt. Zo kunnen de kinderen elkaar ook in een ontspannen sfeer buiten schooltijd ontmoeten en tegelijkertijd kennis maken met bijbelverhalen en liederen.

Kinderen van groep 3 en 4 van de basisschool
elke woensdag, 15:45 – 17:00 in Maranatha

Kinderen van groep 5 en 6 van de basisschool
elke maandag, 18:45 – 20:00 in Bethel

Kinderen van groep 5 en 6 van de basisschool
elke dinsdag, 18:45 – 20:00 in Maranatha

Meisjes van groep 7 en 8 van de basisschool
elke maandag, 18:45 – 20:00 in Maranatha

Meisjes van groep 7 en 8 van de basisschool
elke dinsdag, 18:45 – 20:00 in Bethel

Jongens van groep 7 en 8 van de basisschool
elke donderdag, 19:00 – 20:15 in Maranatha