Jeugd- en Jongerenwerk

Jeugdwerk

In onze wijkgemeente zijn verschillende clubs actief voor de jeugd. Alle kinderen en jongeren uit de wijk zijn hier van harte welkom! Maar ook als je nog geen lid bent, of nooit eerder op club hebt gezeten, word je hierbij van harte uitgenodigd. Een club is een plaats waar het gezellig is, waar je leuke dingen doet, vriendschappen sluit en de Bijbel open gaat.

Kinderclubs

Er zijn binnen onze wijkgemeente drie clubs voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Op de club zingen we samen liederen, er wordt gebeden en naar een mooi Bijbelverhaal geluisterd. Verder worden er leuke dingen geknutseld of een spannend spel gedaan. Het is er gezellig, ongedwongen en je ontmoet er nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Ook is er drinken en voor iedereen wat lekkers. Kom dus ook naar de club en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee! Alle kinderclubs worden gehouden in de kelder van De Hoeksteen.

 

Kinderclub 7/8 jaar (gr. 3 en 4)

Dinsdagavond van 18.45 uur tot 20.00 uur

Info: Doriene Daane, T 613831, E arcodoriene@live.nl

Kinderclub 9/10 jaar (gr. 5 en 6)

Woensdagavond van 19.00 tot 20.15 uur

Info: Wouter van Kranenburg, T 526415, E wvkranenburg@gmail.com

Kinderclub 11/12 jaar (gr. 7 en 8)

Maandagavond van 19.00 uur tot 20.15 uur

Info: Corine Pitlo, T 511261, E corinepitlo@hetnet.nl

 

Tienerclub Happiness (12-15 jaar)

Deze jeugdclub is voor de jongeren van het voortgezet onderwijs tot ongeveer 16 jaar. Ontmoeting met elkaar, gezelligheid, serieuze gesprekken, ontspanning en samen nadenken over de Bijbel staan centraal op deze club. De avonden worden gehouden in de kelder van De Hoeksteen, maar er worden ook regelmatig activiteiten gehouden buiten De Hoeksteen. De club komt één keer per twee weken op zaterdagavond bij elkaar van 19.30 uur tot 21.30 uur. De avonden worden ook in het kerkblad aangekondigd. Weet je van harte welkom!

Info: Annemarie van Kranenburg, T 06 40427840, E annemarievankranenburg@gmail.com

 

Jeugdvereniging 16+

Jeugdvereniging Joyful is een vereniging voor jongeren van 16 jaar en ouder. De club komt om de twee weken bij elkaar in de kelder van De Hoeksteen. De ene keer op zaterdag, de andere keer op zondagavond na de dienst. Aanvang 20.00 uur.

Tijdens de avonden is er ruimte voor Bijbelstudie, bezinning, ontspanning en kletsen. Maar er wordt ook regelmatig een (sportieve) activiteit georganiseerd. Eén van de hoogtepunten is het jaarlijkse kamp. Alle jongeren van 16 jaar en ouder zijn van harte welkom! De avonden worden altijd aangekondigd in het Veens Kerkblad.

Info: Kees Thoutenhoofd, T 06 14755149, E k.thoutenhoofd@isogroep.nl

 

Jeugdpastoraat

In het jaar 2017 is een start gemaakt met het jeugdpastoraat in onze wijkgemeente. Met jongeren vanaf 12 jaar zal jaarlijks op diverse manieren contact worden onderhouden om hen meer bij de gemeente te betrekken. Inmiddels zijn meer dan 10 gemeenteleden betrokken bij het jeugdpastoraat. Het is de bedoeling dat deze vorm van pastoraat de komende jaren uitgebreid gaat worden naar hogere leeftijden. Voor meer informatie kunt u terecht bij de jeugdambtsdragers.

 

Algemene informatie jeugdwerk:

Jeugddiaken:      J. van Kranenburg, T 06 28090005,

E jaapvankranenburg@outlook.com.

Jeugdouderling: J. P. Teeuw, T 553600, E janteeuw@filternet.nl

Ook voor pastorale vragen door of voor jongeren mag altijd contact worden opgenomen!

 

Zondagsschool Samuël

Elke zondagmiddag wordt in Sjalôm en De Hoeksteen zondagsschool gehouden van 14.00 uur tot 15.00 uur. De Bijbel gaat dan open, speciaal voor de basisschooljeugd. Alle kinderen, ook die niet worden opgevoed bij de Bijbel of niet meer naar de kerk/ club gaan, van 4 t/m 12 jaar, zijn van harte welkom.

Info Sjalôm:

mevr. A. van Geerenstein, T 517651, E adrie.van.geerenstein@hetnet.nl

Info De Hoeksteen:

dhr T. de Gooijer,T 517684, E gooyer000@kpnmail.nl

 

Catechese

In het winterseizoen wordt aan onze jongeren catechisatie gegeven. Samen met de jongelui openen we het Woord van God: om te leren wat daar staat en wat dat ons te zeggen heeft in het dagelijkse leven. Ouders, stimuleer uw kinderen om trouw te komen! En jongelui, we rekenen op jullie komst!

De groepsindeling is als volgt:

De Hoeksteen

18.30 – 19.15 uur             jongeren van 12 en 13 jaar (prop. A. Langeweg)

19.15 – 20.00 uur             jongeren van 14 en 15 jaar (prop. A. Langeweg)

Sjalôm

18.30 – 19.15 uur             jongeren van 16 en 17 jaar (ds. J.B. ten Hove)

19.15 – 20.00 uur             jongeren vanaf 18 jaar (ds. J.B. ten Hove)

19.00 – 20.15 uur             belijdeniscatechisatie (ds. J.B. ten Hove op vrijdag)

 

Zie verder het bijgevoegde rooster voor alle data m.b.t. de jeugdclubs.

Bijlagen:
Bewaar het bestand Rooster jeugdwerk 2017-2018.pdfRooster jeugdwerk 2017-2018.pdf[Rooster jeugdwerk 2017-2018]327 kB