Jeugdwerk Westerkerk

Jeugdwerk Westerkerk

Onze gemeente is actief voor de jeugd en dat is maar goed ook. "Wie de jeugd heeft..." is een gevleugelde uitspaak.

Alle jeugdouderlingen en jeugddiakenen van de Westerkerk sturen het jeugdwerk aan en ondersteunen hier in.

Kinderen

Jongeren

Daar naast is er (o.a.) ook Geloofsopvoeding, Jeugdpastoraat, Bijbelweek, Pinksterkamp en Hemelvaartskamp.