Kinderdiensten

Doelstelling:
De kinderen die aan ons zijn toevertrouwd op hun eigen niveau te onderwijzen in de leer van onze Vader en de daarbij behorende tradities. Hierbij houden wij rekening met de belevingswereld, verstandelijke, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van het kind. Dit alles met Jezus’ woorden “Laat de kinderen tot mij komen…” ( Marcus 10:14 ) in onze gedachten. Als gemeente van Christus moeten wij met deze opdracht actief aan het werk.