Kinderoppas en Bijbelklas

In de Westerkerk is er voor de jonge kinderen Oppas en voor de wat grotere kinderen om de week Bijbelklas.

Er zijn drie oppasgroepen. Voor deze groepen is er iedere week oppas.

  1. 0-1 jaar
  2. 2-3 jaar, die in de kelder kunnen spelen, kleuren en soms wordt er gezongen en (voor)gelezen.
  3. kinderen van groep 1 en 2: Ze horen een bijbelverhaal, maken een werkje, er wordt gezongen en kunnen wat spelen op zolder (bij een kinderdienst vervalt groep C). De kinderen van groep C gaan met hun ouders de kerk in en vertrekken naar de oppas op het moment dat ook de kinderen naar de Bijbelklas gaan. De kinderen van groep C komen aan het einde van de dienst niet meer terug in de kerkzaal.

Hiernaast zijn er Bijbelklassen: De eerste groep is voor kinderen uit groep 3 en 4, de tweede groep is voor kinderen uit groep 5 en 6 en de oudste groep is bedoeld voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool. Deze Bijbelklassen worden wekelijks gehouden (m.u.v. groep 7-8, die is 1 keer per 2 weken). Er wordt gebruik gemaakt van de methode “Vertel het maar” (www.vertelhetmaar.nl). Voor iedere leeftijdsgroep is er een programma op maat. Eens per 2 maanden is er een 'dienst voor iedereen'. In deze dienst wordt ook nadrukkelijk met  de kinderen rekening gehouden. Tijdens deze diensten is er geen Bijbelklas. In het Veens Kerkblad worden deze diensten duidelijk aangekondigd.

LOCATIES

In onderstaande tabel wordt de indeling aangegeven met daarbij de locatie waar de kinderen gebracht kunnen worden, of naar toe gaan:

 

Leeftijd (jr)/groep

Activiteit

Waar

A

0-1 jaar

Oppas

Diaconiekamer

B

2-3 jaar

Oppas

Kelder

C

Groep 1-2

Oppas

Zolder

D

Groep 3-4**

Bijbelklas

Ontmoetingsruimte A

E

Groep 5-6**

Bijbelklas

Ontmoetingsruimte B

F

Groep 7-8**

Bijbelklas

Consistorie

** Deze groepen gaan gewoon naar de kerk bij zondagen waarop er geen Bijbelklas is 


INPASSING IN DE KERKDIENST

De kinderen in de oppasgroepen (A-B) worden voor het begin van de dienst gebracht. De kinderen van groep C gaan mee de kerkzaal in en vertrekken samen met de Bijbelklas. De kinderen van de Bijbelklas (D-F) nemen bij aanvang van de dienst plaats bij de ouder(s)/verzorger(s). Tijdens het naspel van het lied voor de preek verlaten kinderen de dienst voor de ‘Bijbelklas’. Dit wordt vooraf aangekondigd door de dienstdoende dominee. Voor het dankgebed keren de kinderen terug in de dienst en nemen plaats bij hun ouders.

OVERIGE ZAKEN

Het wekelijkse thema dat in de groepen B-F behandeld zal worden wordt gecommuniceerd d.m.v. kerkbode en weekbrief. Tijdens kinderdiensten is er geen bijbelklas en geen oppas voor groep C. Tijdens doopdiensten keren de kinderen voor de bediening van de doop terug in de dienst.