Over de kerkdienst

Elke zondag zijn er twee diensten in de Westerkerk. Deze kerkdiensten zien er als volgt uit:

 1. Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.
 2. Lied (staande).
 3. Stilte… (voor persoonlijke voorbereiding)
 4. Lied.
 5. (’s morgens) Gods gebod voor ons leven
 6. Lied.
 7. Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest.
 8. (als er Bijbelklas is, dan mogen de kinderen daar heengaan)
 9. Schriftlezing(en).
 10. Lied.
 11. Verkondiging.
 12. Lied.
 13. (als er Bijbelklas is, komen de kinderen terug)
 14. (’s avonds) Belijdenis van ons geloof (staande)
 15. Lied.
 16. Dankgebed en voorbede
 17. De collecte
 18. Slotlied (staande).
 19. Zegen; met gezongen ‘Amen’ beantwoord door de gemeente.

Enkele bijzonderheden:

Tijdens de dienst wordt er meestal gelezen uit de Herziene Statenvertaling

In de gemeente wordt “een wijze mix van psalmen, gezangen en geestelijke liederen” gezongen. In de praktijk betekent het dat er gezongen wordt uit het Liedboek (1973) en ook (een) psalm(en) uit de oude berijming van 1773. Daarnaast kunnen er ook liederen uit andere bundels en bronnen gezongen worden.

Een keer per twee weken is er in de morgendienst Bijbelklas voor de kinderen van de basisschool. Zij gaan na het gebed om de opening van het Woord de kerkzaal uit en komen voor het dankgebed weer in de kerk.