Kerkorgel

Vierdag 1974
In 1974 werd door de orgelbouwer H.J. Vierdag te Enschede het huidige orgel geleverd. Het allereerste orgel werd in 1866 door Van Oeckelen te Haren geplaatst. De kas van dit orgel diende als voorbeeld voor het hedendaagse instrument. Zo onstond een orgelfront in Noord-Nederlandse stijl, dat laat achttiende-eeuws aandoet.
Een groot deel van het pijpwerk is afkomstig uit het orgel van de voormalige Wilhelminakerk te Rotterdam, gebouwd door in 1900 door D.G. Steenkuyl te Amsterdam. Dit had tot gevolg, dat voor slechts enkele registers nieuw pijpwerk (in bijpassende factuur) nodig was. De frontpijpen werden echter wel door nieuwe vervangen. Zo bouwde Vierdag een orgel met een barokke dispositie met pijpenmateriaal van de romanticus Steenkuyl.
Men zou het hedendaagse Veense orgel het Steenkuyl-Vierdagorgel kunnen noemen.
 
Hoofdwerk
Quintadena 16'
Praestant 8'
Roerfluit 8'
Octaaf 4'
Fluit travers 4'
Superoctaaf 2'
Cornet II-V st.
Mixtuur III st.
Trompet 8'
Tremulant
Nevenwerk
Fluit douce 8'
Praestant 4'
Fluit 4'
Nasard 3'
Woudfluit 2'
Terts 1 3/5'
Scherp 1/2' III
Dulciaan 8'
Tremulant
Pedaal
Subbas 16'
Praestant 8'
Baziun 16'
Trompet 8'

Koppels
:
Ped - Hoofdwerk
Ped - Rugwerk
Hoofdwerk - Rugwerk