Vrouwenochtend

Eén keer in de maand op woensdagochtend komen we als vrouwen van de gemeente rondom de Julianakerk bij elkaar.
Vanaf half 10 staan de koffie en thee klaar. Om kwart voor 10 beginnen we met het programma. Dit seizoen behandelen we het boekje met DVD: Apostel in Griekenland. Het zijn Bijbelstudies over Paulus’ tweede zendingsreis. De Bijbelstudie wordt voorbereid door één van de vrouwen van de voorbereidingsgroep. Na de pauze gaan we in groepjes uit elkaar om de vragen te bespreken.
Twee keer per jaar hebben we een creatieve ochtend, waarop we iets met elkaar knutselen of samen iets gezelligs doen.
Kom eens een keer kijken! We starten weer na de vakantie.

Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met Jeannette Kleermaker (0318-505927)

Faceboek Julianakerk

Het Faceboek is een initiatief vanuit de Julianakerk om de onderlinge betrokkenheid te bevorderen. In dit boekje zijn foto's en adresgegevens opgenomen van gemeenteleden, die zich hiervoor hebben aangemeld. Ook wordt een kleine impressie gegeven van de dagelijkse bezigheden en kerkelijke activiteiten van de deelnemers.
Contactadres voor inlichtingen, aanmeldingen en wijzigingen: FaceboekJulianakerk

Huwelijksbevestigingen – Graag aandacht voor a.s. bruidsparen.

De wijkkerkenraden van wijk 1 en 7 constateren dat a.s. bruidsparen steeds vaker een locatie buiten Veenendaal zoeken om hun huwelijk burgerlijk te laten sluiten . Dit heeft vaak tot het gevolg dat er dan ook een wens leeft, om buiten onze eigen Hervormde Gemeente, maar wel met één van onze wijkpredikanten en de ambtelijke vertegenwoordiging van onze wijken, het huwelijk buiten Veenendaal kerkelijk te laten bevestigen. Vaak is de reden dat de locatie en het kerkgebouw aanspreken. De kerkenraden rondom de Julianakerk pleiten ervoor dat a.s. bruidsparen kiezen voor hun eigen gemeente, en dus een kerkgebouw van de Hervormde Gemeente alhier.

De kerkenraden achten dit een teken van verbondenheid met de plaatselijke gemeente; je maakt ten slotte deel uit van deze gemeente. En geeft daartoe ook je eigen gemeente de gelegenheid daadwerkelijk mee te leven met dit hoogtepunt. Daarom ook aan de gemeente de oproep om van uw verbondenheid blijk te geven. De kerkenraden vragen jullie om bovenstaande wens mee te nemen als jullie nadenken over de verschillende activiteiten en locaties rondom jullie huwelijk.

Namens de wijkkerkenraden van wijk 1 en 7.