Preekgedachten, vragen en links voor meer informatie en bezinning

Thema: De Knop Om!
Tekst: Psalm 24
dirkdebree@nk-utrecht.nl

  1. Hoe meer verbonden met God, hoe meer verbonden met zijn missie, hoe meer verbonden met zijn schepping, hoe meer je streeft naar een duurzame levensstijl. Of te wel: duurzaam leven heeft alles te maken met je relatie met God. Of te wel: een duurzame christen is een pleonasme J

Wat vind je van deze gedachte?

  1. Gods grote ecologische missie is zo veelomvattend dat we als mensen per definitie falen en / of schuldig zijn. Ook in ons persoonlijk leven zondigen we altijd wel ergens tegen ‘de wet van de duurzaamheid’.  Dit schuldgevoel kan verlammend werken of zelfs onverschillig maken.

In hoeverre herken je deze verlammende of onverschillige werking van de feiten?

Hoe kan schuldbelijdenis en bekering hierin bevrijdend werken?

  1. Het is Gods  schepping en het is zijn (ecologische) missie. Wij sluiten slechts aan. Dat geeft moed, want Hij laat niet los wat zijn hand begon. In ons trouwzijn (schone handen, zuiver hart, eerlijk, ps.24) zegent de HEER (=verbondsgod, Ik ben erbij!) ons zodat we mee mogen bouwen aan zijn toekomst, de doorbraak van Gods Koninkrijk. Uiteindelijk loopt het uit op de voltooide schepping, die God de HEER zal realiseren. Hij komt ons tegemoet.

Hoe helpt deze bemoedigende boodschap je in het ‘vrolijk’ meewerken aan Gods missie?

  1. “Vroeger dacht ik: een revolutie begint met grote gebeurtenissen. Dat is niet zo. Verandering ontstaat vanuit een heleboel kleine initiatieven.” Jan Rotmans.

In privé sfeer bestaat de top 3 uit: Geen spullen kopen, of 2e hands/duurzaam, minder vlees, minder energieverspilling rond wonen etc.

Hoe kan jij met jouw gezin, woning, talenten, werkplek vrolijk bijdragen aan deze revolutie?

En als je nu stiekem toch groots denkt? (laat je inspireren door de jonge veranderaars)

 “ Wat de wereld nodig heeft: mensen die zo erg in een andere wereld geloven dat ze niet anders kunnen dan die nu al vorm te geven.” (Shane Clairborne)

Ter inspiratie

www.trouw.nl/redactie/duurzame100/2017/

www.lazarus.nl/2017/10/klimaatverandering/

kijk de docu Cowspiracy op bijv. Netflix

story of stuff:

 

naar de bioscoop - an inconvenient sequel: truth to power:

Koningsdag

Op Koningsdag is de Sionskerk natuurlijk weer open. Van harte welkom voor een gratis kopje koffie/thee/fris met wat lekkers. Ook kunt u bij ons gebruik maken van het toilet.

Zie ook: www.koningsdagveenendaal.info/event/sionskerk/

 

Rooster kinderoppas voorjaar 2017

Het nieuwe rooster voor de kinderoppas voorjaar 2017 staat online.

 

Bestel oliebollen voor Hart4Rwanda

U kunt weer oliebollen en appelbeignets bestellen Oliebollen zijn te koop voor €8,- per zak van 10 stuks. Appelbeignets kosten €1,50 per stuk. De opbrengst gaat naar de zendingsmissie van Martin en Marleen 't Hart in Rwanda.

De oliebollen kunt u ophalen tussen 10.00 en 12.30 op 30 december bij de Sionskerk, Adriaan van Ostadelaan 78, Veenendaal. U kunt alleen contant betalen.

Via onderstaande link kunt u het bestelformulier invullen.

Bestellen

Kerstmusical 2e Kerstdag - de reis van je leven

IMG 0064 1

Kerstavonddienst: Feest van Vrijheid

IMG 0067 1

Pastoraat en Kerkenraad

De pagina's Pastoraat en Kerkenraad zijn aangepast. Onder Pastoraat staat ook de nieuwe wijkindeling per bezoekteam.

Kerstvieringen 2015

kerstfeest 2015

Bijlagen:
Bewaar het bestand SIO012 Kerst 2015DEF.pdfKerstvieringen 2015[ ]521 kB

Testen nieuwe muziek en geluidsapparatuur

Na een lange tijd van voorbereiden is het eindelijk zover.
Twee aanbieders komen op d.v. 8 en 15 december hun 
aangeboden apparatuur testen.
U als gemeente bent vanaf 19.30 welkom in de kerkzaal om te luisteren en vragen te stellen aan de technici.

Afhankelijk van de testresultaten zal er op korte termijn een keus worden gemaakt uit het aanbod, waarna tot plaatsing kan worden overgegaan.
Wij als communicatieteam gaan ervan uit dat de problemen van muziek en geluidsweergave, thuis en in de kerk, snel tot het verleden zullen horen.

Klaas Kalis
voorzitter communicatiecommissie

Voedselbank

Voedselestafette broodnodig

Veenendaal - Sionskerk, Pniëlkerk en Poortkerk zijn uit de startblokken met voedsel inzamelen gedurende de maand november voor de Voedselbank in Veenendaal. Afgelopen weekend kregen zij het stokje overgedragen van de kerken Aller Erf en Goede Reede die vorige maand hebben deelgenomen aan de Voedselestafette. De passie en inzet spat er bij de deelnemers vanaf om met vereende krachten de noodhulp in onze buurten te steunen. Tegelijkertijd broodnodig ook omdat de voedselbank kampt met voedseltekorten om de wekelijkse voedselhulp aan ruim 200 huishoudens te kunnen blijven waarmaken.

Het stokje overnemen? Heel graag!

"In de zomer 2014 zijn we gestart met het zogenaamde voedselestafette-systeem", zo licht Gert Willemsen (bestuurslid relatiebeheer en fondswerving) toe. We zijn dankbaar dat al zoveel kerken hierop zijn ingesprongen en bij toerbeurt voedsel inzamelen en ons tekort hiermee aanvullen. "Bittere noodzaak helaas" vult Henk van Leeuwen aan. "Ook al wordt er in Nederland nog steeds voor miljarden aan voedsel verspild, het blijft een grote uitdaging om overvloed en overschot bij de allerarmsten te krijgen”, zo benadrukt bestuurslid voedselwerving. Wilt u ook met uw (sport-)club, school, bedrijf of kerk deelnemen aan de voedselestafette? Dat kan door u voor een maand in 2016 op te geven via voedselwerving@voedselbankveenendaal.nl. Meer informatie is ook te vinden via de website: www.voedselbankveenendaal.nl

December in teken van 'SAMEN voor de VOEDSELBANK'

Nieuwsgierig wat u op korte termijn voor de voedselbank kunt betekenen in aanloop naar de feestdagen die al snel naderen? We bieden i.s.m. RTV Utrecht en verschillende sponsoren weer mooie mogelijkheden om in actie te komen voor onze buurtbewoners die het zelf even niet redden. Volg ons alvast via Facebook - VEENENDAAL SAMEN VOOR DE VOEDSELBANK en verneem als eerste de nieuwsberichten en ontwikkelingen van de kerstacties. We kunnen uw hulp heel goed gebruiken!

 

estafette.jpg

Onderschrift foto: overdracht van estafettestok(brood)je - met veel passie wordt door kerken meegedaan aan de voedselestafette

 

Voor meer info over bovenstaand persbericht kunt u terecht bij de voorlichter van het bestuur:
Gert Willemsen - bestuurslid relatiebeheer, fondswerving en communicatie
relatiebeheer@voedselbankveenendaal.nl
06-53293536

Voedselbank

Voedselestafette broodnodig

Veenendaal - De Sionskerk en Poortkerk zijn uit de startblokken met voedsel inzamelen gedurende de maand november voor de Voedselbank in Veenendaal. Afgelopen weekend kregen zij het stokje overgedragen van de kerken Aller Erf en Goede Reede die vorige maand hebben deelgenomen aan de Voedselestafette. De passie en inzet spat er bij de deelnemers vanaf om met vereende krachten de noodhulp in onze buurten te steunen. Tegelijkertijd broodnodig ook omdat de voedselbank kampt met voedseltekorten om de wekelijkse voedselhulp aan ruim 200 huishoudens te kunnen blijven waarmaken.

Deelnemers nodig voor volgend jaar

Wilt u ook met uw (sport-)club, school, bedrijf of kerk deelnemen aan de voedselestafette? Dat kan door u voor een maand in 2016 op te geven via voedselwerving@voedselbankveenendaal.nl

Kijk ook op www.voedselbankveenendaal.nl

December in teken van Samen voor de Voedselbank

Nieuwsgierig wat u voor de voedselbank kunt betekenen in aanloop naar de feestdagen die al snel naderen? We bieden i.s.m. RTV Utrecht en verschillende sponsoren weer mooie mogelijkheden om in actie te komen voor de allerarmsten in onze samenleving. Volg ons alvast via Facebook -VEENENDAAL SAMEN VOOR DE VOEDSELBANK en verneem als eerste de nieuwsberichten en ontwikkelingen van de kerstacties. We kunnen uw hulp heel goed gebruiken!

Voor meer info over bovenstaand persbericht kunt u terecht bij de voorlichter van het bestuur:
Gert Willemsen - bestuurslid relatiebeheer, fondswerving en communicatie
relatiebeheer@voedselbankveenendaal.nl
06-53293536

Voedsel-estafette!

De hele maand november inzameling voor de voedselbank Veenendaal!!

Zie de folder voor meer informatie.

voedselestafette 1

Bijlagen:
Bewaar het bestand Voedsel-estafette Sionskerk.pdfVoedsel-estafette Sionskerk.pdf[ ]2522 kB

Kringen in de Sionskerk!

Bijlagen:
Bewaar het bestand SIO008 Bijbelkring 2015.pdfSionskerk kringen 2015[ ]3715 kB

Vrouwenfestijn

Na de leuke reacties van vorig jaar en het verzoek om het nog eens te organiseren, hebben we dit jaar weer een avond speciaal voor onze vrouwen.
Dit jaar is het thema 'Oog voor elkaar'. We willen graag met elkaar zingen en gezellig met elkaar samen zijn. Het uitgangspunt voor deze avond is vanuit 1 Corinthe 12:14-27.
Verder staan er diverse workshops op de planning. U/jij kunt zelf kiezen wat te doen. Het betreffen zowel creatieve als inhoudelijke workshops.
De afsluiting zal onder het genot van een hapje en drankje geschieden met 'Oog voor elkaar'.
Van harte welkom op D.V. 19 juni. Inloop vanaf 19:00, start om 19.30.
Meer weten, neem gerust contact op met wijk4.sionskerk@gmail.com

vrouwenfestijn

Meerstemmig

In onze eigen wijkgemeente merkt u als gemeente regelmatig dat wij proberen vorm te geven aan ons beleid.

Naar aanleiding van het beleidsplan zijn vorig jaar keuzen gemaakt over de vraag ‘Welke liederen zingen wij in de eredienst?’  Deze keuzen zijn op 16 september uitgelegd op de gemeenteavond. Toen is een stencil uitgereikt met als titel ‘Meerstemmig’. Centrale keuze was om niet te kiezen voor een ander liedboek maar de liedkeuze wel te verbreden. Dat kan door het zingen  uit andere bundels dan het Liedboek, door nieuwe liederen aan te leren en  door meer muzikale gaven en talenten in de gemeente te benutten.

Afgelopen zondagmorgen was dit te horen in het ‘kinderlied’ Laat het feest zijn in de huizen (OTH319), begeleid door piano, gitaar en viool. En zo zoeken we een weg binnen de verscheidenheid in onze gemeente. Wij willen de hele gemeente op het oog houden: kinderen, jongeren en ouderen.

vragen of suggesties?

De genoemde notitie is terug te vinden op onze website (onder Laatste nieuws Sionskerk). Als u vragen of suggesties hebt, neem dan contact met op met de scriba.

Bijlagen:
Bewaar het bestand Meerstemmig (sept  2014).pdfBijlage: Meerstemmig[ ]79 kB

Gezichtenboek

www.si-ons-boek.nl

Meer informatie over het Si-ons-boek (gezichtenboek) kunt u vinden in de bijlage.

Geef je nu online op via www.si-ons-boek.nl. 

Bijlagen:
Bewaar het bestand Folder concept 2.pdfFlyer Si-ons-boek[ ]1462 kB

Verbouwing Ark

Bent u ook zo tevreden met de nieuwe Ark? Onze wijkgemeente moet nog circa 21.000 euro bijdragen aan de verbouwingskosten. Zie de thermometer op deze pagina voor de exacte stand.

Is het er nog bij ingeschoten om uw bijdrage te leveren voor de verbouwing? U kunt uw gift overmaken op: NL44 FVLB 0635808617. Voor vragen kunt u terecht bij de kerkrentmeesters.

 

 

Format eigen initiatieven

 

Identiteit, visie en missie uit het beleidsplan Sionskerk 2013-2017 vormen de algemene kaders voor beleids- en andere initiatieven.

Het is de verantwoording van de kerkenraad om voor initiatieven kaders te stellen, toezicht op de uitvoering te houden, zich over de inhoud te verantwoorden en verantwoordelijk te zijn voor de communicatie. De uitvoering van initiatieven hoeft niet door de kerkenraad te worden gedaan.

Van een initiatief verwacht de kerkenraad van initiatiefnemers dat zij beschrijven hoe dit naar verwachting bijdraagt aan het realiseren van de missie. Bij het indienen van een initiatief vraagt de kerkenraad initiatiefnemers daarvoor een vragenformat in te vullen. De kerkenraad hanteert het format tevens voor eigen initiatieven.

Het gebruiken van het vragenformat kan ingewikkeld lijken en misschien eerst een initiatief belemmeren. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Als dit wel zo ervaren wordt dan is het verzoek om hierover een kerkenraadslid te benaderen. Er is altijd een kerkenraadslid die de initiatiefnemer(s) wil helpen de antwoorden op de vragen te geven en in het vragenformat te verwerken.

Na kennis te hebben genomen van een initiatief en de antwoorden van het vragenformat neemt de kerkenraad bij het beoordelen van initiatieven besluiten wanneer hij kennis en inzicht over de betekenis en inhoud van een initiatief heeft. De kerkenraad beoordeelt daarbij of het nodig of noodzakelijk is dat de gemeente ook kennis en inzicht heeft voordat over initiatieven wordt besloten.

Uitgangspunt voor de kerkenraad is dat wanneer we ‘niet weten’ of er inhoudelijk twijfels bestaan in verband met ons kader, dat we dan pas op de plaats maken. Het uitgangspunt van het als kerkenraad beschikken over actieve kennis en inzicht kan betekenen dat het langer duurt voordat we aan besluiten toekomen. Uiteraard worden initiatiefnemers dan over de voortgang op de hoogte gehouden.

 

E-mail nieuwsbrief

U kunt vanaf nu ook de nieuwsberichten wekelijks in uw mailbox ontvangen.

Klik hier om in te schrijven.

Beleidsplan Sionskerk

Op 26 juni heeft de kerkenraad van wijk 4 het beleidsplan vastgesteld. In de bijlage kunt u dit beleidsplan downloaden. 

Een van de concrete uitwerkingen die al vorm heeft gekregen is het communicatieplan. Hiervoor is een apart artikel beschikbaar.

Leden calamiteitenteam gezocht

Leden calamiteitenteam BHV gezocht Sionskerk Veenendaal

Als gevolg van een aantal mutaties in het calamiteiten- en BHV-team is er op korte termijn behoefte aan een wezenlijke uitbreiding hiervan. Om te voorkomen, dat in de middagdiensten geen calamiteitenteam/BHV meer ingezet kan worden, zijn op korte termijn tenminste 10 personen nodig. De kerkrentmeesters roepen vrijwilligers op zich z.s.m. te melden. Graag opgeven bij Arie van Surksum (0318 - 540 302 of 06 - 513 74 922) acvansurksum@live.nl

Nieuwe website

De nieuwe website krijgt stap voor stap meer vorm en de juiste vulling. Doordat de vorige sites volledig gehackt waren, moest er snel een nieuwe site live.

Er wordt achter de schermen door vele vrijwilligers hard gewerkt om alles helemaal in orde te krijgen.

Heb je tips, vragen of tijd om mee te helpen? Meld je aan!