Kerkenraad

De kerkenraad van wijk 9 bestaat uit de volgende personen:

Predikant
Ds. A.T. van Blijderveen
Noorderkroon 57
3902 VB Veenendaal
0318-306247
dsvanblijderveen@gmail.com

Voorzitter kerkenraad:
A.R.(Bram) Faber
Lansiersweg 8
3902 JE  Veenendaal
0318-550936
bramwijk9@gmail.com

Ouderlingen met bepaalde opdracht                  

Scriba
G.D.P. (Gerben) van Stigt
Moeder Theresastraat 7 
3902 KJ Veenendaal
0318-420536
scribawijk9@gmail.com

Jeugdouderling
J. (Jan) Droogendijk
Meurshof 27
3907 JL Veenendaal
drogejan@hotmail.com
06 - 34 44 10 67

Gemeente opbouw / evangelisatie
W.J. (Willem) van den Brink
Willem Barentszstraat 93
3902 DJ  Veenendaal
06-18652102
w.j.v.d.br@gmail.com

Wijk ouderlingen:

Sectie 1: Dragonder-Oost Noord:
S. (Steven) Huibers
Groene Grens 28
3907 HW Veenendaal
0318-548444
s.huibers@planet.nl

Sectie 2: Dragonder - Oost Zuid
Bert (G.J.) van Garderen
Azalea 13
3904 LT Veenendaal
0318-527810
bvg.kerkenwerkwijk9@gmail.com

Sectie 3: Veenendaal - Oost:
Niels (C.G.J.) van Kooten
Van Amerongenerf 12
3907 MK Veenendaal
0318-550129
nielsvankooten@hotmail.com

Sectie 4: Buitengebied:
J.W. (Wilko) Overeem
Zuiderkade 22a
6718 PH Ede
0318-543530
wilkoovereem@telfort.nl

Diakenen

Algemeen lid moderamen College van diakenen Hervormde Gemeente Veenendaal
A.R. (Bram) Faber
Lansiersweg 8
3902 JE  Veenendaal
0318-550936
bramwijk9@gmail.com

Jeugddiaken & Sectie 1: Dragonder-Oost Noord:
C. (Kees) Cornelisse
keescornelisse@gmail.com

Sectie 2: Dragonder - Oost Zuid:
J. (Jan) Heijkamp
Cavalerieweg 86
3902 JP Veenendaal
0318-508022
janheijkamp@gmail.com

Sectie 3: Veenendaal - Oost:
G.J. (Dennis) de Jongh
Castor 45
3902 SC  Veenendaal
0318-823443
dejonghdennis@gmail.com

Sectie 4: Buitengebied:
G. (Gilbert) Janssen
Koenestraat 28
3907LJ Veenendaal
0318-501282 /06-46646019
gilbertwijk9@gmail.com

Ouderling kerkrentmeesters:
R.J. (Richard) Schlingmann
Erasmusstraat 8
3902 KC Veenendaal
0318-550100
richardwijk9@gmail.com

G. W. (Gert) Schinkel
Gelders Benedeneind 23A
Veenendaal
0318-511394
Gertschinkelwijk9@gmail.com

J.H. (Jan Henk) Brokelman
Jagerspad 1
3902 JH  Veenendaal
0318-522727
janhenk@brokelman.com

 

 

 

live-kerkdienst

gemist-kerkdienst