Kerkenraad

De kerkenraad van wijk 9 bestaat uit de volgende personen:

Predikant
Ds. A.T. van Blijderveen
Noorderkroon 57
3902 VB Veenendaal
0318-306247
dsvanblijderveen@gmail.com

Voorzitter kerkenraad:
G. (Gerard) Knot
Van Hardevelderf 4
3907 MV Veenendaal
0318-302485
Knot.wijk9@gmail.com

Ouderlingen met bepaalde opdracht                  

Scriba
J. (Jonathan) van den Heuvel
Van de Weerterf 5
3907 MD Veenendaal
scribawijk9@gmail.com

Jeugdouderling
Vacature

Gemeente opbouw / evangelisatie
W.J. (Willem) van den Brink
Prunus 6
3904 LV Veenendaal
06-18652102
w.j.v.d.br@gmail.com

Wijk ouderlingen:

Sectie 1: Dragonder-Oost Noord:
S. (Steven) Huibers
Groene Grens 28
3907 HW Veenendaal
0318-548444
s.huibers@planet.nl

Sectie 2: Dragonder - Oost Zuid
Bert (G.J.) van Garderen
Azalea 13
3904 LT Veenendaal
0318-527810
bvg.kerkenwerkwijk9@gmail.com

Sectie 3: Veenendaal - Oost:
Niels (C.G.J.) van Kooten
Van Amerongenerf 12
3907 MK Veenendaal
0318-550129
nielsvankooten@hotmail.com

Sectie 4: Buitengebied:
J.W. (Wilko) Overeem
Zuiderkade 22a
6718 PH Ede
0318-543530
wilkoovereem@telfort.nl

Diakenen

Jeugddiaken & Sectie 1: Dragonder-Oost Noord:
C. (Kees) Cornelisse
keescornelisse@gmail.com

Algemeen lid moderamen College van diakenen &
Sectie 2: Dragonder - Oost Zuid:
J. (Jan) Heijkamp
Cavalerieweg 86
3902 JP Veenendaal
0318-508022
janheijkamp@gmail.com

Sectie 3: Veenendaal - Oost:
H. (Henri) de Kievid
De Splitting 10
3901KR Veenendaal
0318-518675
dekievidh@gmail.com

Sectie 4: Buitengebied:
G. (Gilbert) Janssen
Dotterbloem 45
3907HJ Veenendaal
0318-501282 /06-46646019
gilbertwijk9@gmail.com

Ouderling kerkrentmeesters:

G. W. (Gert) Schinkel
Gelders Benedeneind 23A
Veenendaal
0318-511394
Gertschinkelwijk9@gmail.com

J.H. (Jan Henk) Brokelman
Jagerspad 1
3902 JH  Veenendaal
0318-522727
janhenk@brokelman.com

E. (Engelbert) Ooms
Engelaanhof 19
3907 JG Veenendaal
06-55629125
engelbertwijk9@gmail.com

 

 

 

live-kerkdienst

gemist-kerkdienst