Wie wij zijn?

Sionskerk Veenendaal

De Sionskerk is een bruisende gemeente in het zuiden van Veenendaal, in de wijken het Franse Gat en Petenbos. In onze gemeente komen mensen van diverse leeftijden. Als Hervormde Gemeente maken wij deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) zoals die bestaat sinds mei 2004.

Belangrijk is dat wij als gemeente midden in onze wijk staan, letterlijk en figuurlijk. Onze aandacht gaat dus zowel uit naar onze eigen wijkgemeente als de Zuid-wijk van Veenendaal.

Sionskerk open op Koninginnedag

Wat geloven wij?

In onze gemeente staat de Bijbel als Woord van God centraal. Aan de hand van de Bijbel beleven wij ons geloof en bepalen onze mening over wat er speelt in de samenleving.

In onze kerkdiensten staat daarom de Bijbel centraal. In de Bijbel gaat het om Gods liefde voor deze wereld en de mensen die daar wonen. God heeft ons zo lief dat Hij Zijn Zoon, Jezus Christus, heeft gezonden om de zonden van de mensen op Zich te nemen. Daarom aanvaarden wij Jezus als onze Verlosser.

Doeken in de kerkzaal over de schepping

Wat gebeurt er nu binnen de gemeente?

Natuurlijk zijn er in eerste instantie de kerkdiensten, iedere zondag om 9.30 en 17.00 uur. Tijdens de ochtenddienst is er kinderoppas en kinderkerk voor kinderen tot en met groep 6 van de basisschool. In de middagdienst is er een kinderoppas.

Verder is er veel aandacht voor kinderwerk, tienerwerk en jongerenwerk. Ook zijn er diverse kringen waar Bijbelstudie wordt gedaan en/of geloofs- en maatschappelijke vragen aan de orde komen. 

Meer informatie? Vul het contactformulier in!


Ik geloof <klik voor video>

Ik geloof in God de Vader, Schepper die de schepping draagt.

In Zijn Zoon, in Christus Jezus, die, geboren uit een maagd, aan het kruis de wereld redde, onze zonden op Zich nam.

Opgestaan en opgevaren troont Hij aan Gods rechterhand. Jezus, Hij is Heer!

Ik geloof in God, de Trooster, gaven van de de Heil'ge Geest, die Gods Woord aan ons bevestigt.

Als Hij komt met macht en luister, zal de mensheid voor Hem staan.

Dan zal elke knie zich buigen, elke tong belijdt Zijn naam.

© Graham Kendrick / Rikkert Zuiderveld (1986)