Gebedsteam

Elke zondag na de ochtenddienst zijn jullie van harte welkom bij het gebedsteam voor gebed. Wij staan klaar om naar uw en jouw gebedsvraag te luisteren om hier vervolgens samen voor te bidden. U of jij hoeft alleen kort uit te leggen waarvoor gebed nodig is. Daarna spreken wij als gebedsteam de gebeden uit. We beginnen het gebed altijd met de vraag of de Heilige Geest bij ons wil zijn, ons wil leiden en ons de juiste woorden wil geven om te bidden.

Het ene gebedsteam staat voorin de kerk (bij de piano). Het andere team staat achterin de kerk (onder het orgel). Het maakt niet uit welk gebedsteam gekozen wordt.

Het gebedsteam is er voor alle onderwerpen beschikbaar, wat u of jou op dat moment ook bezig houdt. Bijvoorbeeld een geloofscrisis, huwelijksproblemen, vervelende sfeer op het werk, ziekte of pesten. Maar er kan natuurlijk ook gedankt worden voor zegeningen. U of jij hoeft niet te denken dat we iets “te onbelangrijk" of "te heftig” vinden. Alles is welkom en weet: de Heere God is erbij!!

Iedereen mag komen, alleen of samen. Kinderen mogen ook (alleen) komen om te vertellen waar ze mee zitten. Ook aan de jongeren een extra warm welkom. Het is misschien wennen om gebed voor jezelf te vragen. We willen er ook juist voor jullie zijn!! Geen gebedsvraag is te raar, te gewoon, te groot of te klein. Alles is belangrijk. Wij nemen u en jou altijd serieus.

Mogelijk is het heel spannend, maar weet dat wij en bovenal God heel blij zijn met uw / jouw komst. Wij hebben ervaren dat mensen, na samen gebeden te hebben, heel gezegend en bemoedigd weer verder gaan. God heeft ons aan elkaar gegeven om moeiten en vreugden samen voor Zijn troon te brengen. Door de gebeden heen zal God rust, vrede en inzicht geven en zult u / jullie Zijn steun en nabijheid ervaren. U / Jij zult er zeker zegen over ervaren want onze gebeden worden altijd door Hem gehoord, ook al worden ze niet altijd op de manier verhoord die wij wensen.

Belangrijk om te weten: wij hebben geheimhoudingsplicht. We noemen geen namen en praten niet over wat we gehoord hebben. Dit hebben we hardop, ten overstaande van de gehele kerkenraad, beloofd.

Dus, waarom blijven rondlopen met iets waar we samen voor kunnen bidden? Maak gebruik van het gebedsteam!

Mochten er nog bepaalde drempels of vragen zijn, schiet ons gerust aan, wij helpen u en jou graag. Wij zijn herkenbaar aan de badges met de vermelding "gebedsteamlid".

Tot ziens en de hartelijke groeten van,

De commissie gebedsteam,

Meer informatie? Neem contact op met Janneke vd Velde (522120)

Hier komt meer informatie

 

Bijlagen:
Bewaar het bestand Q4 2016 gebedsteam.pdfQ4 2016 gebedsteam.pdf[ ]171 kB