Over de Westerkerk

De Westerkerk is een christelijke gemeente in Veenendaal-West en is een onderdeel van de Hervormde gemeente Veenendaal.

Iedere zondag komen we als gemeente samen in de kerk om God te loven, om uitleg te krijgen over de Bijbel, om samen te bidden. Er zijn twee diensten, deze beginnen om 09:30 en om 18:30. U bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen.

Daarnaast komen we als gemeente ook doordeweeks bij elkaar. Veel mensen maken deel uit van een kring die regelmatig samenkomt. Daaronder vallen Bijbelkringen, maaltijdkringen en gebedskringen. Ook voor de jeugd zijn er activiteiten zoals clubs en catechese.

Ook in praktisch opzicht willen we voor elkaar klaar staan. Dit is een taak van ieder gemeentelid, maar in het bijzonder zijn de diakenen hiervoor aangesteld.