Scholen

Primair Onderwijs

Er zijn in Veenendaal 5 Hervormde Basisscholen onder 1 bestuur: Stichting Hervormde Scholen Veenendaal.

SHS Veenendaal en SBHO Veenendaal

Daarnaast zijn er ook een aantal scholen die vallen onder het bestuur van CPOV

Voortgezet onderwijs

lchthus college
Chr. Scholengemeenschap op reformatorische grondslag voor VWO (Atheneum), HAVO en MAVO
Ichthus College Veenendaal

Gemeente Veenendaal

Kijk voor het volledige overzicht van alle scholen op 'onderwijs in de gemeente Veenendaal'