Toerusting

Volgens de Bijbel is iedere Christen ook een getuige. De Heere Jezus zegt tegen zijn discipelen: ”Jullie zullen mijn getuigen zijn” (Handelingen 1:8). Dit is een opdracht, maar het is ook een belofte. Want als je de Heere Jezus hebt leren kennen als je Redder, dan wil je daarover ook vertellen aan anderen. En daarbij gaat het niet altijd om woorden, het gaat ook om daden.
Een christen hoort te lijken op de Persoon naar wie hij is genoemd: Jezus. Hoe dit gaat? In de woorden van het kinderliedje: “Lees je Bijbel, bid elke dag. Zodat je groeien mag”.
Om zelf meer te leren en toegerust te worden in het geloof zijn er naast de Bijbel hulpmiddelen beschikbaar, zoals boeken en CD’s. Kijk daarvoor ook eens in de lectuurkast in Maranatha.

Kringen

Materialen