Materialen

Op de pagina zijn een aantal boeken aangegeven die je kunnen helpen om de Bijbel beter te leren kennen en begrijpen.

Om zelf meer te leren en toegerust te worden in het geloof zijn er naast de Bijbel hulpmiddelen beschikbaar, zoals boeken en CD’s. Kijk daarvoor ook eens in de lectuurkast in Maranatha.

groeien_in_het_geloof

Groeien in het geloof

Groeien in het geloof is een helder geschreven boek over het
leven met Christus. Op een duidelijk manier behandelt de auteur allerlei
facetten van geestelijke groei. In volgorde komen aan de orde: doel van de geloofsgroei, geestelijke onvolwassenheid,zondekennis, toegroeien naar Christus, heiliging, vervulling met de Geest, verwachting en volharding.

alt

Al wat u ontbreekt

Een indringend boek over het gebed. Het gaat in op allerlei aspecten en vragen die met bidden te maken hebben. Pleiten op Gods beloften, verhoring, gebedsverhinderingen etc.

Een boek dat de onmisbaarheid van het gebed duidelijk maakt.
Bij het lezen van dit boek moet je wel helder houden dat we
moeten bidden naar de wil van God en dat Hij dan verhoring schenkt voor
beloften die in de Bijbel staan.

alt

Open Vensters

Een leerzaam boek dat je bijbelse handvatten geeft wat het betekent om christen te zijn en hoe je kunt antwoorden op vragen en opmerkingen van je medemens.

alt

Levend geloof

Dit boek legt op een duidelijke manier uit wat er bij een levend geloof naar voren komt. Het begint bij komen tot geloof, daarna groeien in het geloof en alles wat daarbij komt kijken. Alle 11 hoofdstukken eindigen met een aantal vragen, dit maakt het boek bijzonder geschikt voor gebruik bij Bijbelstudie (kringen). Geschikt voor jong en oud.

alt

Varen op bijbels kompas

Met dit dagboek komen in een jaar alle Bijbelboeken ter sprake, zodat je inzicht krijgt in de opzet, doel en structuur van ieder bijbelboek. Ook is er voor iedere dag een stukje bezinning. Een echte aanrader om in een jaar de structuur van de bijbel te leren kennen en meditatief te lezen.

alt

Een handvol koren

Ieder jaar een nieuw dagboek van de GZB waarin dagelijks een meditatie staat over een bepaalde Bijbeltekst. Ook is er dagelijks een apart stukje voor jongeren.

KINDERBIJBELS

alt

Uw koninkrijk kome (A. Snoek)

Hierin wordt in twee delen de complete bijbel verhaald. Voor kinderen vanaf ca. 10 jaar, maar ook voor ouderen geeft dit op begrijpelijke wijze een gedegen Bijbelkennis. De gespreksvragen achter ieder hoofdstuk zijn zeer geschikt als hulp bij de verwerking, als gezin of persoonlijk, van wat er gelezen is.

alt

Kinderbijbel (Evert Kuyt)

Deze kinderbijbel is voor dezelfde doelgroep als ‘Uw koninkrijk kome’ en bevat ook verwerkingsvragen maar is minder compleet.

alt

Kleuterbijbel (Evert Kuyt)
alt

De bijbel voor jou
Voor de peuters en de jonge kleuters.

ALGEMEEN

alt

Een ei zonder kip

Een kort en overzichtelijk boek waarin op een heldere manier de schepping tegenover de evolutie uiteengezet wordt, op grond van wetenschappelijke feiten. Echt een aanrader voor iedereen die een bijbels antwoord zoekt tegen de leer van de evolutie.

alt

Moderne wetenschap in de bijbel

Dit boek gaat in op de betrouwbaarheid van de bijbel, maar ook op veel andere zaken zoals de schepping, spijswetten, de reinigingswetten en allerlei natuurwetten. Van de vele voorschriften die de Heere al aan Israel gaf in de woestijn werd door de wetenschap pas vele eeuwen laten het nut ontdekt. Een verrassend boek dat helder licht werpt op veel Bijbelteksten.