Wie wij zijn?

De Julianakerk maakt deel uit van de Hervormde Gemeente Veenendaal, die staat in de Hervormd-Gereformeerde traditie. Als Hervormde Gemeente behoren wij tot de Protestantse Kerk in Nederland.

De hele Bijbel zien we als het Woord van God en is de basis van ons geloof en het uitgangspunt van spreken en handelen in de wereld. Dit is kort samengevat in een geloofsbelijdenis en de 10 geboden.

Iedere zondag zijn er twee diensten en door de week zijn er verschillende activiteiten en bijbelkringen voor jong en oud.

Meer over onze gemeente leest u hier. Je kunt ook onze folder downloaden of aanvragen.

Bijlagen:
Bewaar het bestand BELEIDSPLAN NOORD 2009 - 2013.pdfBeleidsplan Noord[Beleidsplan Noord 2009-2013]197 kB
Bewaar het bestand Dordtse Leerregels.pdfDordtse Leerregels[Dordtse Leerregels]85 kB
Bewaar het bestand Heidelberger Catechismus.pdfHeidelberger Catechismus[Heidelberger Catechismus]97 kB
Bewaar het bestand Nederlandse Geloofsbelijdenis.pdfNederlandse Geloofsbelijdenis[Nederlandse Geloofsbelijdenis]86 kB