Gemeente zending

zending-banner

De gemeente van de Sionskerk is deel van de wereldwijde gemeente van Christus en daarom voelen we ons verbonden met onze broeders en zusters wereldwijd. Op verschillende manieren wordt aandacht gevraagd voor zending.

Iedere zondag worden de zendingsbussen onder onze aandacht gebracht. Het is belangrijk om het zendingswerk - als onderdeel van het vele werk dat in Gods Koninkrijk gebeurt - te ondersteunen. Met de opbrengst van de zendingsbussen zijn verschillende zendingswerkers vanuit Veenendaal uitgezonden. Met onze gaven en gebeden willen we hen ondersteunen gedurende hun uitzendperiode.

Namens onze wijk is Tim Verduijn vertegenwoordigd in de Centrale Zendingscommissie (CZC).